Aktuality

8.6.2024
V sobotu 22.6. od 9,30 hod. se bude konat v olomoucké katedrále kněžské svěcení.

8.6.2024
Od 1. července začne v naší farnosti platit prázdninový harmonogram. Pondělní mše svaté budou ve farním kostele v Rožnově ráno v 7:00 hodin a v úterý mše svaté nebudou. Sobotní večerní mše svaté s nedělní platností ve farním kostele v Rožnově nebudou, ale budou v 18:00 ve Viganticích. Nedělní mše svaté ve Viganticích o prázdninách nebudou. Také nebudou mše svaté ve středu ve Viganticích a ve čtvrtek na Hutisku. Provoz farní kanceláře bude omezen. Záležitosti bude možné vyřídit po telefonické nebo emailové domluvě s duchovními osobně.

8.6.2024
Na Slavnost svatého Cyrila a Metoděje 5. července na Hutisku bude mše svatá v předvečer ve čtvrtek 4. července v 17:00.

8.6.2024
Ve všech třech našich kostelích máme připraveny bezlepkové hostie. Stačí se přijít domluvit přede mší svatou do zákristie.

8.6.2024
Možnost svaté zpovědi je každý čtvrtek a pátek v 16:45.


8.6.2024
Jednání pastorační a ekonomické rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 13.6. od 19:00.

8.6.2024
V sobotu 15.6. organizujeme brigádu od 9:00 -12:00. Je třeba uklidit faru, nepotřebné věci přetřídit, odnést do připraveného kontejneru a pokud bude příznivé počasí, tak také posekat trávu kolem fary. Prosíme, udělejte si čas a přijďte! Občerstvení zajištěno!

8.6.2024
Sbírka příští neděle bude určena na opravu střechy.

8.6.2024
Je k dispozici nové číslo Farního zpravodaje za příspěvek 15.- Kč.

8.6.2024
Příští neděli 16.6. od 16:00 bude možnost přistoupit v Rožnově ke svátosti smíření. Budou zpovídat čtyři kněží.

1.6.2024
V  pátek 7.6. od 19:30 hodin bude v kostele v Rožnově probíhat „Noc kostelů“.

1.6.2024
V pátek 7.6. a sobotu 8.6. budou volby do Evropského parlamentu. Vybízíme k účasti a volbě těch nejlepších kandidátů případně těch nejméně špatných.

1.6.2024
Letos uplyne 260 let od posvěcení kostela Všech svatých v Rožnově pod Radh. Výročí si připomeneme při Farním dnu příští neděli. Program začíná ve 14:00 hodin koncertem v kostele, při kterém poděkujeme vedoucí chrámového sboru paní Aleně Blinkové. Kromě chámového sboru bude účinkovat naše rožnovská schola a sbor ze Stříteže nad Bečvou. Od 15:00 se bude na farní zahradě konat farní posezení s bohatým občerstvením pro děti i dospělé. Pro děti budou také připraveny hry a soutěže a možná přijde i kouzelník. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

26.5.2024
Při sbírce na Základní církevní školu Salvátor ve Valašském Meziříčí se minulou neděli vybralo 10 135,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

26.5.2024
Den rodin našeho děkanátu bude v Zašové v sobotu 1. června od 14:30.

26.5.2024
Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit Na Hutisku v neděli 2. června v 8:45.

18.5.2024
Koncert duchovní hudby bude v pátek 24. května v 19:00 v kostele v Rožnově.

18.5.2024
První svaté přijímání na Hutisku bude příští neděli 26. května 8:45.

11.5.2024
Ve Při sbírce na pronásledované křesťany se minulou neděli vybralo 10 608,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Sbírka příští neděle bude na církevní školství na ZŠ Salvátor ve Valmezu.

11.5.2024
Adorační den na Hutisku bude v ponděli 13.5.  od 14:00 do 17:00 hodin. Prosíme, zapište se do rozpisu adoračních služeb.

4.5.2024
Děkanátní Centrum pro rodinu zve na „Pouť rodin děkanátu na svatý Hostýn“, která se bude konat v sobotu 11. května. Bližší informace na plakátku a na webu CPR.

11.5.2024
Mše svatá a májová v Končinách se připravuje na neděli 12. května v 15:00.

4.5.2024
Ve čtvrtek bude Slavnost Nanebevstoupení Páně. Jde o doporučený svátek a věřícím se doporučuje, aby se toho dne účastnili mše svaté. Na Hutisku bude mše svatá v 17:00 hodin.

4.5.2024
„Stanislavská pouť na Radhošť“ bude ve středu 8. května 2024 v 10:30 v kapli.