Aktuality

20.9.2023
V úterý 19.9.2023 ráno v 7 hodin, zemřel ve věku nedožitých 80 let emeritní farář v Hutisku-Solanci otec Josef Strbák. Se sesnulým se rozloučíme v sobotu 30.9.2023 v 9,30 hodin při mši svaté v kostele sv. Josefa v Hutisku-Solanci.


16.9.2023
Od příští neděle 24. září až do 1. října se v našich farnostech uskuteční potravinová sbírka Charity.
Na plakátcích v nástěnkách je uvedeno, čeho se konkrétně týká. Přinesené potraviny můžete ukládat do připravených přepravek pod kůrem. Souběžně s touto sbírkou bude probíhat i sbírka kompenzačních pomůcek jako jsou hole, berle, chodítka a vozíky.

16.9.2023
Příprava na biřmování je pro mládež při náboženství v Rožnově ve středu v 16:00 a pro dospělé při pravidelných katechezích.

16.9.2023
„Výlet do světa biblických příběhů“ v Rajnochovicích se uskuteční o víkendu 22. až 24. září.

16.9.2023
V sobotu 23. září se uskuteční cyklopouť na Turzovku. Bližší informace jsou na plakátku.

16.9.2023
Děkanátní centrum pro rodinu zve manželské páry na kurz Manželské večery, který bude probíhat ve farnosti Kelč, každý čtvrtek od 5. října do 23. listopadu 2023.Bližší informace naleznete na plakátku ve vývěsce nebo na webových stránkách Centra pro rodinu.

16.9.2023
Duchovní obnovu s názvem „Život jako cesta“ povede na Velehradě P. Pavel Hofírek od pátku 17. do neděle 19. listopadu. Můžete se přihlašovat přímo v kanceláři poutního domu Stojanov. Bližší informace a kontakty jsou na plakátcích, na farním webu a ve Farním zpravodaji.

16.9.2023
Možnost svaté zpovědi je každý pátek v 16:45.

9.9.2023
Duchovně relaxační výlet pro ženy v Rajnochovicích se bude konat od pátku do neděle.

9.9.2023
Příští víkend se bude konat duchovní obnova pro muže zaměřená na duchovní cvičení Exodus 90 v kapucínském klášteře v Olomouci. Podrobnosti jsou na plakátku v nástěnce.

2.9.2023
Dne 3.9. se bude v Rožnově od 16:00 do 17:00 konat svatá zpověď na začátek školního roku. Bude zpovídat pět kněží.

2.9.2023
V sobotu 9.9. odpoledne v 14:30 hod. bude v kostele dožínkové požehnání a poděkování za úrodu bude v neděli při mši svaté, která bude spojená se křtem.

2.9.2023
Naši biskupové Josef a Antonín, několik desítek kněží, mezi nimiž bylo 14  z Arcidiecéze olomoucké,
a více než 3 000 mladých z naší vlasti se zúčastnili Světového setkání mládeže s papežem Františkem
v Lisabonu. Otec biskup Josef vroucně děkuje všem, kteří jste mladé účastníky lisabonského setkání podpořili. Věří, že vás sledování akce v TV Noe nebo setkání s účastníky po jejich návratu
z Portugalska utvrdilo v tom, že to byla dobrá investice.

26.8.2023
Regionální mariánské večeřadlo bude v Rožnově v úterý 29. srpna v 17:00 se mší v 18:00.

26.8.2023
Žehnání aktovek se uskuteční při mši svaté v neděli 3. září.

19.8.2023
K zakoupení jsou nástěnné katolické kalendáře à 70,- Kč.

12.8.2023
O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v úterý 15. srpna bude mše svatá v Rožnově večer v 18:00. Na Hutisku bude mše svatá z této slavnosti v pátek 18. srpna v 17:00.

12.8.2023
Křesťanský festivalu UNITED ve Vsetíně bude od čtvrtka od soboty. Celý program najdete na webových stránkách: www.festivalunited.cz

12.8.2023
„Výlet do světa biblických příběhů“ pro rodiny s dětmi na Arše v Rajnochovicích se uskuteční od 22. do 24. září. Podrobnosti na plakátku v nástěnce.

12.8.2023
Děkanátní centrum pro rodinu zve ženy na duchovně-relaxační víkend v Rajnochovicích, od 15. do 17. září. Bližší informace najdete na plakátku ve vývěsce nebo na webových stránkách Centra pro rodinu.

12.8.2023
Děkanátní modlitby za rodiny a nová kněžská povolání budou v Zašové v sobotu 2. září. V 16:00 bude modlitba svatého růžence, od 17:00 beseda s biskupem,na kterou můžete dát předem otázky do krabičky vzadu v kostele nebo je poslat na farní e-mail. Potom bude mše svatá v 18:00.

21.7.2023
Den 23.7. je Světovým dnem seniorů. Účastí na obřadech spojených s tímto dnem, například sledováním bohoslužeb se Svatým otcem, je možné získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek.

15.7.2023
Mimořádné regionální večeřadlo na Dolní Bečvě v úterý 18.7. začátek v 17:00.