Aktuality

7.5.2022
Napište se vzadu na papír, kdo by mohl přijít v pátek na adorační půlden po půlhodině na návštěvu svátostného Krista v Eucharistii. Máme se modlit i za bohoslovce v semináři a za nová kněžská povolání..

30.4.2022
Postní almužna u nás vynesla 3 118-Kč. Přehled z celého děkanátu a poděkování od Charity je venku na plakátku.

30.4.2022
Od pondělí 2.5.2022 do neděle 8.5.2022 probíhá týden modliteb za duchovní povoláni.

30.4.2022
Centrum pro rodinu a farnost Valašské Meziříčí pořádá pouť do Říma na 10. světové setkání rodin – ve dnech 21. až 27. června. Bližší informace jsou na plakátku  před kostelem a zde.

30.4.2022
Nezapomínejte v květnu uctívat P. Marii májovou pobožností – ať doma, při mši svaté nebo kdo se chodí modlit večer do kostela růženec.

23.4.2022
Přští sobotu 30.4.2022 se koná v Praze Národní pochod pro život. Zúčastněte se ho na živo nebo sledujte průběh na Noe a podpořte modlitbou.

23.4.2022
Velikonoční sbírky vynesly: 
Na svatou zemi 2000,-Kč.
Na kněžské platy 22 000,-Kč.    
Na velikonoční výzdobu 10 900,-Kč
Postní almužna není zatím spočítaná. Všem dárcům upřímné díky a P. Bůh zaplať!

16.4.2022
Přejeme všem farníkům požehnané svátky našeho vykoupení. Zároveň děkujeme všem, kdo chodili na křížovou cestu, kdo připravovali a sloužili při obřadech, hráli a zpívali při nich, zdobili a myli kostel. Výsledek sbírek oznámíme příští neděli. Zvlášť hezké byly zpívané pašije, které jsem slyšel naposledy kdysi v mládí.

16.4.2022
V Choryňském klášteře hledají pro pacienty pečovatelku. Zájemci více je venku na nástěnce.

16.4.2022
V kostele na Prostřední Bečvě je příští neděli 24.4.2022 v 15. hod. velikonoční koncert. Jste srdečně zváni.

16.4.2022
Tento týden pokračujte v noveně k Božímu milosrdenství. Je spojena s Ježíšovými přísliby sv. Faustyně o odpuštění nejen hříchů, ale i trestů za ně v očistci.

9.4.2022
Přineste postní pokladničky, jestli jste tak již neučinili dnes.

9.4.2022
Společná velikonoční zpověď s cizími zpovědníky bude toto úterý od 15 do 16,15 hod. Přijďte, protože  někteří, a hlavně mladí jste již dlouho u svátosti smíření nebyli.

9.4.2022
Na Velký pátek začíná také novena k Božímu milosrdenství.

9.4.2022
Na Bílou sobotu se zapište vzadu po půl hodinách, kdo může přijít poděkovat Kristu za jeho vykupitelskou smrt na kříži. Můžete přitom přispět svým darem na Boží hrob v Jeruzalémě.