Svatá hodinka

V úvodu brožurky “Svaté hodiny” P. Ondřej Ziegler píše: “Je starobylého a vzácného původu. Pobožnost doporučil v 17. století sám Pán Ježíš sv. Markétě Marii Alacoque.” Tato pobožnost nočního bdění spočívá tedy v modlitbě ze čtvrtka na pátek spolu s Pánem Ježíšem na hoře Olivetské. Sv. Markéta Maria Alacoque konala tuto pobožnost jako první a po ní také řeholní sestry v klášteře Paray-le Monial ve Francii. Později bylo v tomto klášteře pro konání této pobožnosti založeno zvláštní bratrstvo “Svaté hodiny”, jež se postupně rozšířilo do celého světa. Členy společenství modlitby “Svaté hodiny” se u nás mohou stát věřící, kteří se nechají zapsat do následujícího seznamu.

Sv_hodinka2023