Historie scholy, sboru

1982
První svolání schóly k interpretaci ordinária pátera Josefa Olejníka z iniciativy pátera Jaroslava Říčného, pod vedením varhanice Milady Kučerové + vedení kostelního sboru.

1983
Pokračování scholy – žalmy,ordinária

1984
Scholu vede Milada Kučerová až do roku 1989 poté Libuše Pavelčáková

1989-1990
Začátek menší scholy

1993
26.6.- uvedení pásma Popelka Nazaretská od V. Renče s páterem Antonínem Šteflem
Tábor Poteč

1994
17.-23.7. tábor Grúň – mládež

1995
7.5.- uvedení křížové cesty – hudba Jan Bernátek na slova J. Lazenského
Rožnovský sbor, vedoucí Libuše Pacelčáková
21.2.- setkání mládeže na Svatém Kopečku
5.-9.7.- diecézní setkání mládeže – Hostýn
4.-11.8. tábor Dědice – mládež
5.11.9.- Evropské setkání mládeže v Loretu

1996
Červenec- tábor Dolní Bečva
20.27.8.- pouť do Medžugorje
12.10.- duchovní obnova Frýdek Místek,schola
1.12. duchovní koncert,zpěvy,varhaní skladby – žáci učitelky Libuše Pavelčákové

1997
28.2.-2.3.- duchovní obnova Pozořice
20.4.- Popelka Nazaretská – Hutiská a Rožnovská schola pod vedením L. Pavelčákové
26.9.- setkání se svatým otcem Janem Pavlem II. – Hradec Králové
Červen-varhaní koncert žáků L. Pavelčákové
6.-10.7.- diecézní setkání mládeže Velehrad
18.-25.8.- celosvětové setkání mládeže Paříž
28.9.- koncert k miléniu svatého Vojtěcha “ katedrála svatého Vojtěcha“ od Jana Bernátka Rožnovský chrámový sbor pod vedením Libuše Pavelčákové,varhany Jan Bernátek
23.11.- duchovní koncert scholy na Krista Krále pod vedením Libuše Pavelčákové

1998
15.2.- duchovní koncert scholy v Rožnově pod Radhoštěm ved. L. Pavelčáková
5.3.- Děkanátní setkání mládeže „Putování s Hurvínkem“
29.3.- varhaní koncert žáků L. Pavelčákové
10.5.- absolventský varhaní koncert žákyně Jarmily Valchařové ze třídy L. Pavelčákové
Poslední červnová neděle Den dětí začátek akcí Pohádkový les
2.8.- tábor Želechovice pod vedením Martina Kováře

1998
3.10.- děkanátní setkání schol
3.12.- adventní koncert,schola varhaníci,vedoucí L. Pavelčáková

1999
30.5.- absolventský koncert Anny Macečkové a spoluúčinkujících žáků varhaní třídy Libuše Pavelčákové
1.8.8.- tábor na Soláni vedouví Antonín Rozsypal
17.-22.8- celostátní setkání mládeže na Svaté Hoře
21.11.- duchovní koncert scholy na Krista Krále pod vedení L. Pavelčákové a varhaníci
28.11.- 1.adventní neděle – koncert scholy ve Frenštátě pod Radhoštem ved. L. Pavelčáková
1.12.- schválení stavby kostela na Prostřední Bečvě arcibiskup Jan Graubner

2000
11.3.- děkanátní pouť na Velehrad
26.3.-duchovní koncert „Postní zamyšlení“ schola pod vedením L.Pavelčákové
23.4.- diecézní setkání mládeže na svatém Kopečku
7.5.- absolventský varhaní koncert Libora Kubíčka ze třídy L. Pavelčákové
14.5.- Basilika Panny Marie na Starém Brně – schola- zpěv při mši svaté
24.6.- svěcení domu svaté rodiny u Anežky a Bruna Ottoliny
pod vedením L. Pavelčákové zpěvy při mši svaté
Srpen- tábor Rychtářov u Vyškova vedoucí Antonín Rozsypal
13.-20.8.- setkání mládeže v Římě
15.10.- promítání diapozitivů
25.11.- děkanátní setkání schol pod vedením L. Pavelčákové
26.11.- duchovní koncert schola pod vedením L.Pavelčákové

2001
30.3.- setkání mládeže v Kladerubech
29.5.- spadla lípa před kostelem
24.6.- Pohádkový les
8.-15.7.- Tábor-Malá Morava- vedoucí Hedvika Fiurášková
24.11.- setkání schol ve Valašském Meziříčí pod vedením L. Pavelčákové
Prosinec- mikulášská besídka na Salaši

2002
18.5.- sportovní odpoledne pro děti
Červenec-tábor mládeže v Rychlebských horách vedoucí Hedvika Fiurášková
13.-18.8.- celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou
8.9.- Pohádkový les
24.11.- koncert velké scholy – ved. L. Pavelčáková
Malé scholy – vedoucí Hedvika Fiurášková,Cecílie Rozsypalová
22.12.-muzikál neobyčejná noc – vedoucí Stanislava Michutová

2003
12.4.- setkání mládeže na svatém Kopečku
10.17.8.- Tábor – Boršice u Buchlova vedoucí Petr Rozsypal
31.8.- Pohádkový les na Poskli
14.12.- muzikál královna Ester vedoucí Stanislava a Jiří Michutovi za vydatné pomoci Jany Valové

2004
22.2.- duchovní koncert všech tří schol
Vvelká schola pod vedením Libuše pavelčákové
Malá schola pod vedením Hedviky Fiuráškové a Cecílie Rozsypalové
Schola svaté Zdislavy pod vedením Hedviky Fiuráškové
11.-18.7.- Tábor mládeže Bítovský mlýn ved. Petr Rozsypal
18.-21.8.- setkání mládeže ve Strážnici
4.9.- Pohádkový les

2005
1.6.- Muzikál „Už vím proč jsem tu“ vedoucí Stanislava a Jiří Michutovi
24.-30.7.- Tábor mládeže v Mladé Bříšti- vedoucí Petr Rozsypal
11.-14.8.- Předprogram
15.-21.8.- světové setkání mládeže Kolín nad Rýnem
28.8.- Pohádkový les
19.11.-„Podzimní notování“ malá schola „Angels“ vedoucí Hedvika Fiurášková
20.11.- „Podzimní putování“ „Angels“ v Zubří
Od 1.10. převzal smíšenou scholu Martin Kovář
Mužská schola – Vedoucí Libuše Pavelčáková

2006
13.5.- setkání schol v Rožnově
Hutisko- smíšená schola Martin Kovář
Mužská schola – vedoucí Libuše Pavelčáková
Malá schola „Angels“- vedoucí Hedvika Fiurášková a Cecílie Rozsypalová
5.7.- Pouť na Radhošti-Rožnovský sbor + část Hutiské scholy – vedoucí L. Pavelčáková

2007
2.6.- pouť rodin – biskup Otčenášek Velká a malá schola vedoucí Martin Kovář

Zpět nahoru