Aktuality

27.4.2024
Poutní mše svatá na Hutisku bude 5. května v 8:45. Po mši svaté bude adorace a požehnání.

27.4.2024
Při sbírce na novou střechu se minulou neděli vybralo 38 024,- Kč. Dárcům Pán Bůh zaplať!

21.4.2024
Benefiční koncert pro Iskérku se bude konat v Rožnově 28. dubna ve 14:30 hodin. Zpívat bude „Zašovský chrámový sbor“.

13.4.2024
Jednání pastorační rady farnosti bude ve čtvrtek 18.4. v 19:00.

13.4.2024
Příští neděli 20.4. 2024 bude sbírka na opravu střechy kostela.

4.4.2024
Na Boží hrob v Jeruzalémě se vybralo 4 500,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

4.4.2024
Při sbírce na služné duchovních se v neděli vybralo 16 279,- Kč.

4.4.2024
Inaugurace nového arcibiskupa bude v sobotu v 10:00 v olomoucké katedrále. Je objednán autobus. Přihlásit se můžete v sakristii nebo ve farní kanceláři. Odjezd autobusu bude v 7:40 z autobusového nádraží na Hutisku, na zastávce ve Viganticích a v Rožnově 8:00 ze zastávky naproti mostu na Valašskou Bystřici. Příspěvek na autobus v částce 150,- Kč se bude vybírat při přihlašování nebo v autobuse.
Po skončení jsou účastníci zváni na raut okolo katedrály.
Texty duchovní přípravy na sobotní slavnost uvedení arcibiskupa do úřadu najdete na webových stránkách farnosti – modlitební příprava je připravena tak, aby se jí mohla modlit farnost společně v kostele nebo rodina doma

4.4.2024
Děkujeme organizátorům sobotního posezení u cimbálu. Pán Bůh zaplať!

4.4.2024
Mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně bude na Hutisku v pondělí 8. dubna v 17:00.

4.4.2024
Děkujeme všem farníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a průběhu velikonočních svátků. Pán Bůh zaplať! A všem přejeme požehnané Velikonoce.

4.4.2024
Mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně bude na Hutisku v pondělí 8. dubna v 17:00.

4.4.2024
Při sbírce na střechu kostela se minulou neděli vybralo 19 470,-. Dárcům Pán Bůh zaplať!

23.3.2024
Ve vývěsce je plakátek s rozpisem velikonočního zpovídání v celém děkanátu.