Aktuality

15.10.2022
Modlitba růžence a Korunky k Božímu Milosrdenství za mír ve světě a nového arcibiskupa, každé úterý, čtvrtek a neděli v kostele od 19 hod.

15.10.2022
Vyučování náboženství bude jen pro 1-3. třídu, ostatním tento týden odpadá.

15.10.2022
Poděkování všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády na nové křížové cestě venku na Poskle.

8.10.2022
V neděli 9.10.2022 v 18 hod. v Rožnovském kostele je koncesrt Anety a Josefa Kratochvílových.

8.10.2022
Je návrh udělat tablo s parte zemřelých od minulých Dušiček. Kdo má o to zájem, ať nám přinese parte. My jsme je na faře zatím neschovávali.

1.10.2022
V dětské místnosti už zase funguje monitor pro přenos mše svaté z kostela. Stačí jen zapnout levý vypínač u dveří. Prosíme všechny, kteří využívají dětskou místnost a zapnou si přenos, popřípadě i světla, aby při odchodu vypli oba vypínače u dveří.

1.10.2022
Sbírka z minulé neděle vynesla 10 500,-Kč.

1.10.2022
Začal růžencový měsíc, máme se modlit častěji i společně doma tuto modlitbu, která je tak milá Panně Marii. A teď hlavně na úmysl za skončení války a mír na Ukrajině a ve světě, také za pronásledované křesťany a za nového arcibiskupa pro naši diecézi

24.9.2022
Odevzdejte v neděli 25.9.2022 lístky s návrhy jmen farníků do pastorační a ekonomické rady. kdo tak ještě neučinil.

24.9.2022
Začíná růžencový měsíc, máme se modlit častěji i společně doma tuto modlitbu, která je tak milá Panně Marii. A teď hlavně na úmysl za skončení války a mír na Ukrajině a ve světě, také za pronásledované křesťany

24.9.2022
Na sv. Václava sledujte v televizi národní pouť ze Staré Boleslavi.

17.9.2022
Odevzdejte v neděli 18.9.2022 lístky s návrhy jmen farníků do pastorační a ekonomické rady. Kdo si lístek ještě nevzal, ať tak učiní v neděli, vyplní ho a vrátí zpět do krabičky.Lístky jsou vzadu na poličce pro noviny.

17.9.2022
Příští neděli jsou ve Val. Meziříčí oslavy 30 let trvání Charity. Začíná se mší sv. v 9,30, pak 13,30 jsou oslavy v zámeckém parku pro děti i ostatní. V 18 hod. je tam v kostele koncert.

17.9.2022
Bývalý arcibiskup Graubner posílá členům z Adorační hodiny brožurky a list na rozloučenou a vybídnutí, abychom v adoraci pokračovali. Nechám ho vzadu u novin k přečtení.

11.9.2022
Skončila funkční doba naší ekonomické a pastorační rady. Je třeba zvolit novou. Vzadu na stolku jsou lístečky se jmény dosavadních členů obou rad. Po mši si každý vezme jeden lístek se jmény dosavadních členů. Ty buď škrtne nebo ponechá a nebo připíše někoho nového, kdo by byl podle něj vhodnější. Kdo chce, může si to během týdne i rozmyslet. Papírek si vezme domů a příští neděli odevzdá do košíčku. Podle vašich návrhů se vyberou čtyři do každé rady, kteří dostali nejvíce hlasů.