Aktuality

15.7.2023
Začal prázdninový program.
Mše svaté Rožnov: pondělí ráno v 7:00, úterní a sobotní večer nebudou;
Vigantice: mše svaté budou jen v sobotu večer v 18:00 s nedělní platností.

Úřední hodiny ve farní kanceláři nebudou. Duchovní je možné kontaktovat po bohoslužbách nebo přes kontakty uvedené na farním webu.

2.7.2023
V modlitbě pamatujme na otce Josefa Strbáka, který je v hospici Citadela.

24.6.2023
Slavnost sv. Petra a Pavla je doporučený svátek – věřícím se v tento den doporučuje účastnit se mše svaté. U nás budeme slavit v pátek 30.6.2023.

17.6.2023
Svátost manželství ve zdejším kostele přijmou v sobotu 1. července Jiří Hanč z Jilemnice a Anna Křištofová z Rožnova pod Radhoštěm.

17.6.2023
Ve vývěsce je k dispozici prázdninový program pro letošní rok kostelů v Rožnově p. Radhoštěm a ve Viganticích.

12.6.2023
Jednání pastorační rady se bude konat ve čtvrtek 15.6. v 19:00 hodin

10.6.2023
V neděli 18.6 se uskuteční pouť dětí od 1. svatého přijímání společně rodiči, popř. s dalšími poutníky na Svatý Hostýn, odjezd 6:37 vlakem z Rožnova pod Radhoštěm.

3.6.2023
Při sbírce na církevní školy se minulou neděli vybralo 11.552, – Kč. Dárcům Pán Bůh zaplať.

3.6.2023
Průvod Božího Těla s požehnáním celé obci bude v neděli 11.6. po mši svaté.

3.6.2023
Zpovídání před prázdninami bude v Rožnově v kostele v neděli 11.6.2023.od 16:00 do 17:00. Budou čtyři kněží.

1.6.2023
Možnost svátosti smíření před prázdninami.

27.5.2023
První svaté přijímání bude příští neděli, proto také mše svatá začíná již v 8:30.

27.5.2023
Sbírka v neděli 28.5. je na církevní školy, v našem děkanátu je určena pro Základní církevní školu Salvátor ve alašském Meziříčí.

27.5.2023
Nové číslo rožnovského farního zpravodaje a další tiskoviny jsou k rozebrání v kostele pod kůrem.

27.5.2023
V úterý bude regionální Večeřadlo v Zašové – začátek v 17:00 ve Stračce.