Aktuality

23.3.2024
Doporučujeme prožít velikonoční svátky účastí na všech obřadech tridua od čtvrtečního večera až do neděle. Obřady na sebe navazují a tvoří jeden celek.

23.3.2024
Velikonoční zpověď na Hutisku bude v úterý 26. března od 15:00 do 16:00 a budou zpovídat čtyři kněží.

23.3.2024
Vzadu na stolku se můžete zapsat do rozpisu adoračních služeb na Bílou sobotu.

16.3.2024
Plánovaná děkanátní pouť na Velehrad nebude.Věřícím se doporučuje účast na inauguraci arcibiskupa Mons. Josefa Nuzíka 13. dubna v olomoucké katedrále v 10:00.

16.3.2024
Slavnost sv. Josefa budeme v Hutisku slavit při mši svaté v úterý 19.3. v 17:00 hodin. Jde o doporučený svátek a věřícím se účast na mši svaté doporučuje.

16.3.2024
Křížová cesta na Poskli bude v neděli 17.3. v 15 hodin.

16.3.2024
Ve čtvrtek 21.3. večerní mše svatá nebude.

9.3.2024
Duchovní obnovy o svátosti smíření budou na Velehradě od pondělí 11. března do středy 13. března a také od pátku 15. března do neděle 17. března. Viz www.stojanov.cz

9.3.2024
Inaugurace nové arcibiskupa bude 13. dubna v 10:00 v olomoucké katedrále.

9.3.2024
Pastorační rada farnosti Hutisko bude ve čtvrtek 14. března v 18:00 hodin.

2.3.2024
Ve čtvrtek 7.3. začíná příprava dětí na 1. svaté přijímání v kostele v 16:00 společně s rodiči.

2.3.2024
Minulou neděli se při sbírce na Haléř svatého Petra vybralo 12 684,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

17.2.2024
Jarní prázdniny jsou od pondělí 19. února, není vyučování náboženství.

17.2.2024
Děkujeme účastníkům postní duchovní obnovy v Rožnově a také farníkům, kteří připravili bohaté občerstvení. Pán Bůh zaplať

17.2.2024
Křížové cesty v postní době budou bývat v pátky v 16:30 a o nedělích v 8:15. Vzadu na stolku se můžete zapsat do rozpisu vedení křížových cest. Děkujeme.