Aktuality

19.11.2022
Této středě se říká ČERVENÁ, na připomínku lidí, pronásledovaných pro víru ve světě.

19.11.2022
Dokončuje se mřížka na zakrytí větracího kanálku po vnitřním obvodu kostela.

12.11.2022
Sbírka na Charitu činila 10 tisíc. Pán Bůh zaplať za dary.

12.11.2022
Volby do pastorační rady budou příští neděli (20.11.) po mši sv. Na vývěsce před kostelem je seznam 10 farníků, ze kterých máte vybrat 5 jmen.

12.11.2022
Bylo dokončeno LED osvětlení kostela, kvůli úspoře elektřiny. Děkujeme všem, kteří k tomu přispěli a pomohli při této instalaci- naposledy jsme přidali dva přední boční reflektory.
Nyní se pracuje na zakrytí kabelů a větracího kanálku při zemi kolem obvodu kostela.

12.11.2022
Modleme se tento týden za Arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci v sobotu a neděli před svátkem Krista Krále

5.11.2022
Na vývěsce před kostelem je upozornění na  plakát Večer s Bohem  pro mladé lidi v pátek 11.11. v kostele v Rožnově od 18 hod. Jde o večer chval, začíná se mší svatou.

5.11.2022
Dále je na vývěsce před kostelem seznam 10 jmen farníků pro pastorační radu. Volby do této rady z těchto 10 kandidátů proběhnou v neděli 20. listopadu po mši sv. Podrobnosti jsou také na vývěsce.

5.11.2022
Ještě.do 8.listopadu je možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

29.10.2022
Příští neděli 6.11. bude sbírka na Charitu. Letos slaví 30 let od svého založení.

29.10.2022
Sbírka na  misie z minulé neděle vynesla 23000,-Kč. Díky za vaše dary.

29.10.2022
Od 1.do 8. listopadu je možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek: sv. zpověď v krátkém okruhu těchto svátků, denní sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže, návštěva hřbitova, a tam modlitba za zemřelé. V ostatní dny je možné získat odpustky duším v očistci jen částečně. Neodbývejme duše v očistci, málo lidí za ně dává při svém úmyslu mše.

22.10.2022
Od 25. října do 1. listopadu je mimořádná možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě splnění 3 obvyklých podmínek: sv. zpověď, denně sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže, návštěva hřbitova, a tam modlitba za zemřelé. Tyto  odpustky jsou mimořádné pro ty, kteří se  nemohou dostat na hřbitov později. Řádné odpustky jsou pak od 1. do 8. 11.

22.10.2022
Podařilo se nám získat nové úsporné, takzvané „ledkové“ osvětlení kostela. Halogeny a žárovky  nám sehnal o. Vláčil z Val. Bystřice, a instaloval to p. František Ručka. Patří jim za to velké poděkování. Teď to stálo do 10 tisíc, ale hodně se ušetří elektriky později.

15.10.2022
Domov seniorů v Choryni hledá pečovatelku – více na nástěnce před kostelem.