Aktuality

24.12.2022
Rozebete si vzadu časopisy a mějte radostné a požehnané svátky.

17.12.2022
Na sv. Štěpána je také mše sv. v 8,45 hod. Je za zemřelého Jindřicha a Miladu Kysučanovy a živou rodinu

17.12.2022
Zveme všechny k vánoční zpovědi, také děti a mládež s rodiči. Já bohužel to úterý mám vyšetření v nemocnici ve Val. Meziříčí – kolem poledne, tak nevím, kdy se dostanu na řadu a v jakém stavu se vrátím po vyšetření. Jděte raději k druhým zpovědníkům.

17.12.2022
Nevím, jestli do svátků zvládnu objet nemocné farníky, možná přijdu až mezi svátky.

17.12.2022
Byly ukončeny práce na zamřížkování soklu kostela. Nebyla to vůbec lehká práce. Materiál stál 32 172,-Kč. Práce byla ohodnocena na 53 772,- Kč. To znamená celkem 83772,- Kč. Porubovi Ríšovi a Tutkovi Janovi z Dolní Bečvy upřímné díky.

10.12.2022
Po příští neděli v úterý 20. prosince bude vánoční zpovídání. V Obecním Zpravodaji je mylně uvedena hodina začátku. Platí čas od 14,45 do 16,20 hod.
Vánoční zpovídání v okolních farnostech si můžte prohlídnout zde.

10.12.2022
Kdo by chtěl zavolat kněze  na vánoční objíždění nechodícím farníkům, ať nám dá vědět.

10.12.2022
Ještě je tam pár stolních kalendářů ke koupi. Jsou tam i Zpravodaje z Rožnovské farnosti, hlavně také Poselství nemocným, a jiné tiskoviny, rozeberte si je zdarma.

4.12.2022
Zapisování úmyslů na mše svaté na 1. pololetí příštího půlroku bude  v neděli 11.12. kolem mše svaté.
Nepředbíhejte se, doufám, že opět budou 2. úmysl v neděli, takže naplníme poptávku.

4.12.2022
Ve středu zveme dospělé i děti na mši svatou ke cti P. Marie Neposkvrněné. Učte je, ať si nechodí jen pro dárky. Tentokrát musíme spojit  sv. Mikuláše i se slavností Panny Marie.

26.11.2022
Otec Pavel spočítal volební lístky do pastorační rady s těmito výsledky. Pořadí najdete i na nástěnce před kostelem, a také na stránkách farnosti.

26.11.2022
Zapisování úmyslů na mše svaté na 1. pololetí příštího půlroku bude  v neděli 11.12. kolem mše sv.
Nepředbíhejte se, doufám, že opět budou 2. úmysl v neděli, takže naplníme poptávku.

26.11.2022
Dobře prožijme tuto dobu adventní – dobu přípravy na vánoce,  ale i s touhou po Kristu a na jeho druhý příchod. První křesťané volávali: Maranatha – Přijď Pane Ježíši! Nezapomeňme na to hlavně při mši sv. i ve všední den, Proto přidávám mši sv. i ve středu, pokud to zdraví dovolí.

19.11.2022
V neděli 20.11.2022 po mši sv. proběhnou volby do nové pastorační rady farnosti.

19.11.2022
V neděli 20.11.2022 v 16 hodin jsme srdečně zváni na koncert našeho sboru, při výročí 40 let jeho trvání při našem kostele. Vzpomeňme vděčně na dvě řádové sestry: Doubravku a Libu, nyní sestru Zdislavu, které stály u jeho zrodu, a zvláště Liba jej dlouho vedla. Farní úřad děkuje jim a všem, kteří ve sboru zpívali a hráli a dodnes jej udržují v chodu, zvláště Martinu  Kovářovi.