Aktuality

15.4.2023
Přehled výsledků sbírek o velikonocích – zaokrouhleně:
Sbírka na služné pro duchovní: 25 000,-.
Postní almužna: 2500,-
Dary pro Svatou zemi: 4 000,-
Dary na velikonoční výzdobu kostela: 12 400,-
Všem dárcům upřímné díky za štědrost!

8.4.2023
Nezapomeňte tento  týden na novénu k Božímu milosrdenství. Je ho potřeba pro nás i svět víc  než kdy jindy. Každý den se modlí Korunka za určitou část  lidstva,jak si to přál P.Ježíš.

8.4.2023
V pátek 14.4.2023 se přpravte na pomazání nemocných při mši svaté. Je třeba být i po zpovědi, kdo teď nebyl.

8.4.2023
V sobotu se koná v Praze Národní pochov pro život. Sledujte v Noe mši sv.i program

8.4.2023
Přejeme všem farníkům požehnané velikonoční svátky a děkujeme všem, kteří při nich četli, zpívali – letos již celé pašije  se sborem, dále kdo obřady připravovali, myli a zdobili kostel, přispívali při sbírkách a podobně.

1.4.2023
V pátek po velikonočních svátcích (14.4.) při mši v 17 hod. bude společné udílení svátosti nemocných. Umožněte to přestárlým a nechodícím  a přivezte je. Ke zpovědi využijte společné velikonoční zpovědi.

1.4.2023
V pondělí velikonoční bude mše svatá v 8,45.

25.3.2023
Společná velikonoční zpověď je plánována na úterý 4. dubna od 15 do 16 hodin. Kdo potřebuje návštěvu kněze u  nemocného, ať nám dá vědět. Domluvíme se na termínu, také podle zdravotní dispozice. Velikonoční zpovídání v ostatních farnostech v okolí naleznete zde.

25.3.2023
Z pátka na sobotu 31.3. jde modlitební procesí  z Bystřice na Hostýn,  o půl noci je tam mše sv.  Je to za mír na světě a na další úmysly, které jsou venku na plakátu.

25.3.2023
Příští neděli v 15 hod. jsme  zváni do kostela na Pr. Bečvě na postní duchovní koncert.  

25.3.2023
V pátek 31.3. je také plánována křížová cesta za mír a mše sv. na Radhošti (po 15. hodině).

18.3.2023
Dnes v neděli 19.3. bude posvěcena nová křížová cesta na Poskle. Od 13,30 půjde procesí od 1. zastavení nad hřbitovem a bude se modlit tuto pobožnost. Děkujeme při této příležotosti všem, kteří se podíleli na jejím zhotovení, hlavně  p. Rozsypalovi st. a p.Zbyňkovi Miklovi.

11.3.2023
Slavnost sv. Josefa se u nás překládá na pátek 17. března. Jinde bude tento svátek slaven až v pondělí 20.3.

4.3.2023
Můžete si ještě vzít postní pokladničky pro ušetřené peníze v postní době.

4.3.2023
V neděli 5.3. odpoledne v 15:00 hod. je v Rožnovském kostele pásmo pro mladé o Carlo Acutisovi.