Aktuality

17.2.2024
Další ekumenická pobožnost bude ve Valašské Bystřici ve středu 21. února v 18:00.

10.2.2024
Jednodenní postní duchovní obnova v Rožnově bude v sobotu 17. února s otcem Pavlem Hofírkem na téma „Modlitba – Dýchání duše“ se mší svatou v 15:00. Program obnovy je k vidění na plakátku v nástěnce a na farním webu.Prosíme ochotné farníky, aby na duchovní obnovu přinesli občerstvení. Sladké a slané pečivo můžete přinášet od 7:30 do pastoračního centra. Děkujeme.

10.2.2024
Svatá zpověď na začátek postní doby bude v Rožnově v neděli 18. února od 16:00 do 17:00, bude povídat pět kněží.

10.2.2024
Pokladničky na postní almužnu si můžete vzít vzadu v kostele.

10.2.2024
Na nástěnce je roční vyúčtování příjmů a výdajů naší farnosti.

3.2.2024
Popeleční středa bude 14. února. V Rožnově bude pouze večerní mše svatá v 18:00, na Hutisku bude mše svatá v 17:00, ve Viganticích mše svatá nebude.

3.2.2024
K Národnímu týdnu manželství uspořádá 15. února Centrum pro rodinu přednášku ve Valašském Meziříčí. Podrobnosti jsou na plakátku.

27.1.2024
Ve sbírce na podporu Biblického díla se vybralo 7.480,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

27.1.2024
Na Hutisku se bude udělovat svatoblažejské požehnání po mši svaté na svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února v 17:00.

20.1.2024
Všechny farníky zveme na Farní ples, který se bude konat v sobotu 27. ledna od 19:00 hodin v Kulturním domě v Zašové. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji v Květinářství u Koryčanských. Příští a následující neděli si je budete moci koupit také po každé mši svaté v pastoračním centru v Rožnově.

20.1.2024
Zveme vás na další ekumenickou bohoslužbu, která bude ve středu 24.1. v 18:00 v Malé Bystřici.

20.1.2024
V neděli 21.1. je sbírka na podporu Českého katolického biblického díla.

13.1.2024
Charita Valašské Meziříčí děkuje všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky. Výtěžek v našem děkanátu činí 3.348 099,- Kč.

13.1.2024
Sbírka příští neděle bude určena na podporu Českého katolického biblického díla.

6.1.2024
Děkujeme koledníkům a organizátorům, dobrovolníkům i zaměstnancům Charity, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky v naší farnosti. Pán Bůh zaplať!