Ranní modlitba

Andělíčku můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku
opatruj ji ve dne v noci, od škody a od zlé moci.
Andělíčku, strážce můj, Tělo, duši, Opatruj.

Ranní modlitba

Již jsem vstal ze svého lože, díky vzdávám tobě, Bože, žes mi přispěl svou pomocí, nade mnou bděl této noci. Zachovej mne také dále, stůj dnes při mně neustále!

Večerní modlitba

Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu:
Buď večně chválen, veleben za vše, co dals mi tento den.
Jestli jsem v něčem pochybil, prosím, abys mi odpustil.
Pak spokojně mohu spát, můj anděl bude u mne spát.
Maria, Boží rodičko, ochraň mne, ochraň, Matičko!
A ty, můj Pane Ježíši, můj Bože, dobro nejvyšší,
v tvé rady sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám. Amen.