Aktuality

9.4.2022
V pondělí velikonoční bude také mše svatá v 8,45 hod. na již zapsaný úmysl.

3.4.2022
Ratolesti (kočičky) si pokud možno na průvod přineste sami.

3.4.2022
Přineste příští neděli (10.4.) i postní pokladničky.

3.4.2022
Společná předvelikonoční zpověď s cizími zpovědníky bude v úterý Sv. týdne od 15 hodin.

28.3.2022
Vysočina – XIV. Ministranský putovní tábor – ponděli 18.07.2022 – čtvrtek 21.07.2022.

28.3.2022
CELOSVĚTOVÁ SÍŤ MODLITBY S PAPEŽEM
Apoštolát modlitby tvoří celosvětovou síť modliteb,která spojuje všechny křesťany s papežem Františkem a jeho záměry. Připojte se k rodině služebníků v Apoštolátu modlitby, kteří velkodušně nabídnou svůj život, práce a modlitby Kristu Veleknězi. Každý měsíc je za vás sloužena mše svatá.

26.3.2022
V pátek na slavnost Zvěstování Páně  papež František zasvětil  lidstvo a hlavně Rusko a Ukrajinu, kde je válka, Neposkvrn.Srdci Panny Marie. Týká se to tedy nás všech. Kdo neměl možnost se k tomuto zasvěcení osobně přidat, zásvětná modlitba je venku před kostelem na vývěsce nebo i na webových stránkách naší farnosti. Nepodceňujme tuto iniciativu. P. Maria řekla, že může zabránit i válkám, když se jí lidstvo zasvětí a obrátí opět k Bohu. Postní doba je k tomu velmi dobrou příležitostí. Papež sám zpovídal i s ostatními kněžími přes půl hodiny a vyzýval k dobré sv. zpovědi.

26.3.2022
Rád bych také připomněl, abyste přispěli na velikonoční výzdobu kostela.

26.3.2022
Máš někoho blízkého, jenž se nachází v zajetí drog, alkoholu, automatu, či internetu nebo “jen” hledá smysl života? Tvůj syn nebo dcera, manžel nebo manželka, bratr, sestra, spolužák, kolega nebo přítel, či Ty sám?

26.3.2022
Národní pochod pro život. Praha 30. 4. 2022. Manifestace pro všechny, kdo věří, že každé počaté dítě by mělo dostat šanci.

26.3.2022
Biskupství brněnské, Fakultní nemocnice Brno, Konvent sester Alžbětinek Brno a Katolická asociace nemocničních kaplanů, pořádají konferenci na téma Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici XVII.

26.3.2022
Letní katechetický minikurz, 15-19. srpna 2022 na Velehradě.

24.3.2022
Svatý otec vyzval biskupy po celém světě, aby se společně s věřícími připojili k jeho modlitbě za mír a zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii, které pronese v pátek 25. března 2022 od 17.00 ve svatopetrské bazilice.

24.3.2022
Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

19.3.2022
Sbírka na Celostátní setkání mládeže v srpnu vynesla 9500,-Kč. Díky za dary.