Aktuality

20.5.2023
V neděli odpoledne 21.5 bude májová pobožnost u kapličky Pod Káním v 15:00.

20.5.2023
Při sbírce na pronásledované křesťany se minulou neděli vybralo 6.966, – Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

13.5.2023
Při mši svaté minulou neděli v Končinách se při sbírce pro potřebné rodiny na Ukrajině vybralo 190.000Kč.

13.5.2023
Dne 14.5. je „Den modliteb za pronásledované křesťany“.  Sbírka je určena na pomoc těm, kdo jsou ve světě pro křesťanskou víru pronásledováni. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

13.5.2023
Mše svatá ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně se uskuteční v pátek v 17:00 hodin.

13.5.2023
V modlitbě pamatujme na otce Josefa Strbáka, který je po těžké operaci.

13.5.2023
Májová pobožnost u kapličky Pod Káním bude příští neděli 21.5. v 15:00.

6.5.2023
Adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce bude dopoledne v sobotu 13.5.2023 od 8.00 do 12.00, zapište se do seznamu na ½ hodinové adorace. I když vychází adorace tentokrát na sobotu, má se konat slavnostně, s co největší účastí lidu, a to tak, aby se stala školou modlitby a příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši.

6.5.2023
V modlitbě pamatujme na otce Josefa Strbáka, který je po těžké operaci.

6.5.2023
V neděli 7.5.2023 odpoledne v 15:00 bude v Končinách mše svatá s misionářem P. Petrem Krenickým. Při této příležitosti můžete přispět potřebným rodinám na Ukrajině finančním darem.

6.5.2023
V neděli 14.5.2023 bude Den modliteb za pronásledované křesťany a nedělní sbírka bude určena na pomoc těm, kdo jsou ve světě pro křesťanskou víru pronásledováni.

22.4.2023
Mše svatá v pondělí na sv. Josefa nebude, bude až poutní mše svatá v neděli, a to jen jedna v 8,45 h.

22.4.2023
Začíná měsíc květen, bývaly májové pobožnosti. Ale protože je teď mší sv. přes týden málo, tak se snažte uctít Matku Boží víc v rodinách, nebo i soukromě: nějakou mariánskou písní pomodlit se litanie k P. Marii, desátek růžence, něco mariánského si přečíst, třeba z Modré knihy.

22.4.2023
Modlete se víc tento týden za nová kněžská a řeholní povolání.

22.4.2023
Pouť ke sv. Josefu  v naší farnosti bude až 7. května.