Nedělní kázání pro děti (P. Roman Vlk)
BOŽÍ ZBROJ
Vezměte na sebe plnou Boží výzbroj

Milí spolubratři.

Už více než dva roky vychází každý týden pod hlavičkou „Vlčí doupě“ nové videokázání k nedělnímu evangeliu. V tomto školním roce dostala videa novou formu: pojali jsme se jako „odpovědnu“ na zvídavé otázky dětí (jedna otázka se vždy týká nedělního úryvku evangelia). Od několika z vás i od některých katechetů vzešel požadavek na katalog probíraných otázek. Už je k dispozici zde: https://vlcidoupe.cz/pro-katechety-a-rodice/ Kliknutím na požadovanou otázku se přímo spustí video s odpovědí. Teď během doby velikonoční bude v každém videu i odpověď některého z našich českých či moravských biskupů na otázku: „Kde jste zažil, že Ježíš je živý?“ Své uplatnění při práci s dětmi najdou jistě i videa s ukazovacími písničkami.

Dostal jsem z vašich řad několikrát otázku, kolik času je třeba na natočení jednoho videa a jaké jsou finanční náklady. Pravda je taková, že na tvorbě videí se podílejí vždy minimálně 2 lidé. A platí, že u každého z nich znamená jedna minuta hotového videa hodinu práce. Takže za videem o délce 10 minut je minimálně 20 hodin práce. S tím souvisí i finanční náklady, které v průměru vychází 7.000 Kč na video.

Dílo apoštolátu prostřednictvím videí pro děti má stále potenciál nejen pokračovat, ale i růst. Vše závisí samozřejmě na Božím požehnání a také na podpoře lidské. Za dílo Vlčí doupě se modlí několik řeholních společenství, rodin i jednotlivců. Jsme vděčni za každé poděkování a povzbuzení od těch, kteří nás sledují nebo videa využívají při katechezi. Aby se videa a jejich poselství o Boží lásce snáze dostala k hledajícím, pomáhá tomu i odběr YouTube kanálu. Už jste se stali odběrateli? Jde to i prostřednictvím farního mailu – stačí kliknout zde: https://1url.cz/@odberVD V příloze posílám i plakátek na případné zveřejnění v kostelní vývěsce. A v neposlední řadě je třeba i podpory finanční, kterou je možno poslat na účet: 2089164018/3030
Za podporu jakýmkoliv z těchto způsobů budu vděčný. Pán Bůh zaplať!

Přeji vám radost z evangelia i z jeho hlásání

O. Roman Vlk, farář Laškov