Stanovy pastorační rady

Pastorační rada

P. Pavel Hofírek, farář
Vladimír Ručka, jáhen
Martin Kovář
Hedvika Fiurášková

Vojtěch Bajer
Jiří Pavlica

Vladimír Ručka ml.

Ekonomická rada

P. Pavel Hofírek, farář
Petr Rozsypal
Vojtěch Adamec ml.
Vojtěch Bajer