ČERVEN

15.6.sobota 10. týdne v mezidobísv. Vít1. cteni: 1Kral 19,19-21
Zalm: Zl 16
Evangelium: Mt 5,33-37
16.6.11. neděle v mezidobísv. Benon (Zbyněk)1. cteni: Ez 17,22-24
Zalm: Zl 92(91)
2. cteni: 2Kor 5,6-10
Evangelium: Mk 4,26-34
17.6.pondělí 11. týdne v mezidobísv. Řehoř Barbarigo1. cteni: 1Kral 21,1-16
Zalm: Zl 5
Evangelium: Mt 5,38-42
18.6.úterý 11. týdne v mezidobísv. Marina1. cteni: 1Kral 21,17-29
Zalm: Zl 51
Evangelium: Mt 5,43-48
19.6.středa 11. týdne v mezidobísv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald1. cteni: 2Kral 2,1.6-14
Zalm: Zl 31
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
20.6.čtvrtek 11. týdne v mezidobísv. Silverius1. cteni: Sir 48,1-15(rec.1-14)
Zalm: Zl 97
Evangelium: Mt 6,7-15
21.6.pátek 11. týdne v mezidobísv. Alois Gonzaga1. cteni: 2Kral 11,1-4.9-18.20
Zalm: Zl 132
Evangelium: Mt 6,19-23
22.6.sobota 11. týdne v mezidobísv. Jan Fisher a Tomáš More1. cteni: 2Kron 24,17-25
Zalm: Zl 89
Evangelium: Mt 6,24-34
23.6.12. neděle v mezidobísv. Josef Cafasso1. cteni: Job 38,1.8-11
Zalm: Zl 107(106)
2. cteni: 2Kor 5,14-17
Evangelium: Mk 4,35-41
24.6.Slavnost Narození sv. Jana Křtitele1. cteni: Iz 49,1-6
Zalm: Zl 139
2. cteni: Sk 13,22-26
Evangelium: Lk 1,57-66.80
25.6.úterý 12. týdne v mezidobísv. Vilém, ct. Ivan1. cteni: 2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Zalm: Zl 48
Evangelium: Mt 7,6.12-14
26.6.středa 12. týdne v mezidobísv. Jan a Pavel1. cteni: 2Kral 22,8-13;23,1-3
Zalm: Zl 119
Evangelium: Mt 7,15-20
27.6.čtvrtek 12. týdne v mezidobísv. Cyril Alexandrijský1. cteni: 2Kral 24,8-17
Zalm: Zl 79
Evangelium: Mt 7,21-29
28.6.pátek 12. týdne v mezidobísv. Irenej (Lubomír)1. cteni: 2Kral 25,1-12
Zalm: Zl 137
Evangelium: Mt 8,1-4
29.6.Slavnost sv. Petra a Pavla1. cteni: Sk 12,1-11
Zalm: Zl 34(33)
2. cteni: 2Tim 4,6-8.17-18
Evangelium: Mt 16,13-19
30.6.13. neděle v mezidobísv. prvomučedníci římští1. cteni: Mdr 1,13-15;2,23-24
Zalm: Zl 30(29)
2. cteni: 2Kor 8,7.9.13-15
Evangelium: Mk 5,21-43

ČERVENEC

1.7.pondělí 13. týdne v mezidobísv. Theobald (Děpolt)1. cteni: Am 2,6-10.13-16
Zalm: Zl 50
Evangelium: Mt 8,18-22
2.7.úterý 13. týdne v mezidobísv. Ota1. cteni: Am 3,1-8;4,11-12
Zalm: Zl 5
Evangelium: Mt 8,23-27
3.7.Svátek sv. Tomáše1. cteni: Ef 2,19-22
Zalm: Zl 117(116)
Evangelium: Jan 20,24-29
4.7.čtvrtek 13. týdne v mezidobísv. Prokop1. cteni: Am 7,10-17
Zalm: Zl 19
Evangelium: Mt 9,1-8
5.7.Slavnost sv. Cyrila a Metoděje1. cteni: Iz 61,1-3a
Zalm: Zl 117(116)
2. cteni: 2Kor 4,1-2.5-7
Evangelium: Lk 10,1-9
6.7.sobota 13. týdne v mezidobísv. Marie Gorettiová1. cteni: Am 9,11-15
Zalm: Zl 85,9.11-12.13-14
Evangelium: Mt 9,14-17
7.7.14. neděle v mezidobísv. Wilibald1. cteni: Ez 2,2-5
Zalm: Zl 123(122)
2. cteni: 2Kor 12,7-10
Evangelium: Mk 6,1-6
8.7.pondělí 14. týdne v mezidobísv. Kilián1. cteni: Oz 2,16b.17b-18.21-22
Zalm: Zl 145
Evangelium: Mt 9,18-26
9.7.úterý 14. týdne v mezidobísv. Veronika Giulianiová1. cteni: Oz 8,4-7.11-13
Zalm: Zl 115
Evangelium: Mt 9,32-38
10.7.středa 14.týdne v mezidobísv. Amálie (Libuše)1. cteni: Oz 10,1-3.7-8.12
Zalm: Zl 105
Evangelium: Mt 10,1-7
11.7.Svátek sv. Benedikta1. cteni: Pr 2,1-9
Zalm: Zl 34(33)
Evangelium: Mt 19,27-29
12.7.pátek 14. týdne v mezidobísv. Jan Qualbert1. cteni: Oz 14,2-10
Zalm: Zl 51
Evangelium: Mt 10,16-23
13.7.sobota 14. týdne v mezidobísv. Jindřich1. cteni: Iz 6,1-8
Zalm: Zl 93
Evangelium: Mt 10,24-33
14.7.15. neděle v mezidobíbl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis1. cteni: Am 7,12-15
Zalm: Zl 85(84)
2. cteni: Ef 1,3-14
Evangelium: Mk 6,7-13
15.7.pondělí 15. týdne v mezidobísv. Bonaventura1. cteni: Iz 1,10-17
Zalm: Zl 50
Evangelium: Mt 10,34-11,1
16.7.úterý 15. týdne v mezidobíPanna Maria Karmelská1. cteni: Iz 7,1-9
Zalm: Zl 48
Evangelium: Mt 11,20-24
17.7.středa 15. týdne v mezidobísv. Česlav a Hyacint1. cteni: Iz 10,5-7.13-16
Zalm: Zl 94
Evangelium: Mt 11,25-27
18.7.čtvrtek 15. týdne v mezidobísv. Emilián1. cteni: Iz 26,7-9.12.16-19
Zalm: Zl 102
Evangelium: Mt 11,28-30
19.7.pátek 15. týdne v mezidobísv. Makrina1. cteni: Iz 38,1-6.21-22.7-8
Zalm: Iz 38
Evangelium: Mt 12,1-8
20.7.sobota 15. týdne v mezidobísv. Eliáš1. cteni: Mich 2,1-5
Zalm: Zl 10
Evangelium: Mt 12,14-21
21.7.16. neděle v mezidobísv. Vavřinec z Brindisi1. cteni: Jer 23,1-6
Zalm: Zl 23(22)
2. cteni: Ef 2,13-18
Evangelium: Mk 6,30-34
22.7.Svátek sv. Marie Magdalény1. cteni: Pís 3,1-4a
Zalm: Zl 63,2.3-4.5-6.8-9
Evangelium: Jan 20,1.11-18
23.7.Svátek sv. Brigity1. cteni: Gal 2,19-20
Zalm: Zl 34
Evangelium: Jan 15,1-8
24.7.středa 16. týdne v mezidobísv. Kristina1. cteni: Jer 1,1.4-10
Zalm: Zl 71
Evangelium: Mt 13,1-9
25.7.svátek sv. Jakuba apoštola1. cteni: 2Kor 4,7-15
Zalm: Zl 126(125)
Evangelium: Mt 20,20-28
26.7.pátek 16. týdne v mezidobísv. Jáchym a Anna1. cteni: Jer 3,14-17
Zalm: Jer 31
Evangelium: Mt 13,18-23
27.7.sobota 16. týdne v mezidobísv. Gorazd a druhové1. cteni: Jer 7,11-11
Zalm: Zl 84
Evangelium: Mt 13,24-30
28.7.17. neděle v mezidobísv. Nazarius a Celsus1. cteni: 2Kral 4,42-44
Zalm: Zl 145(144)
2. cteni: Ef 4,1-6
Evangelium: Jan 6,1-15
29.7.pondělí 17. týdne v mezidobísv. Marta, Marie a Lazar1. cteni: Jer 13,1-11
Zalm: Dt 32
Evangelium: Mt 13,31-35
30.7.úterý 17. týdne v mezidobísv. Petr Chryzolog1. cteni: Jer 14,17-22
Zalm: Zl 79
Evangelium: Mt 13,36-43
31.7.středa 17. týdne v mezidobísv. Ignác z Loyoly1. cteni: Jer 15,10.16-21
Zalm: Zl 59
Evangelium: Mt 13,44-46

SRPEN

1.8.čtvrtek 17. týdne v mezidobísv. Alfons z Liguori1. cteni: Jer 18,1-6
Zalm: Zl 146
Evangelium: Mt 13,47-53
2.8.pátek 17. týdne v mezidobísv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard1. cteni: Jer 26,1-9
Zalm: Zl 69
Evangelium: Mt 13,54-58
3.8.sobota 17. týdne v mezidobísv. Lydie1. cteni: Jer 26,11-16.24
Zalm: Zl 69
Evangelium: Mt 14,1-12
4.8.18. neděle v mezidobísv. Jan Maria Vianney1. cteni: Ex 16,2-4.12-15
Zalm: Zl 78(77)
2. cteni: Ef 4,17.20-24
Evangelium: Jan 6,24-35
5.8.pondělí 18. týdne v mezidobíPosvěcení římské baziliky Panny Marie1. cteni: Jer 28,1-17
Zalm: Zl 119
Evangelium: Mt 14,13-21
6.8.Svátek Proměnění PáněSvátek Proměnění Páně1. cteni: Dan 7,9-10.13-14
Zalm: Zl 97(96)
2. cteni: 2Petr 1,16-19
Evangelium: cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36
7.8.středa 18. týdne v mezidobísv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové1. cteni: Jer 31,1-7
Zalm: Jer 31
Evangelium: Mt 15,21-28
8.8.čtvrtek 18. týdne v mezidobísv. Dominik1. cteni: Jer 31,31-34
Zalm: Zl 51
Evangelium: Mt 16,13-23
9.8.Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže1. cteni: 1Petr 4,12-19
Zalm: Zl 31
Evangelium: Lk 9,23-26
10.8.Svátek sv. Vavřince1. cteni: 2Kor 9,6-10
Zalm: Zl 112(111)
Evangelium: Jan 12,24-26
11.8.19. neděle v mezidobísv. Klára1. cteni: 1Kral 19,4-8
Zalm: Zl 34(33)
2. cteni: Ef 4,30-5,2
Evangelium: Jan 6,41-51
12.8.pondělí 19. týdne v mezidobísv. Euplus, sv. Jana Františka de Chantal1. cteni: Ez 1,2-5.24-28c
Zalm: Zl 148
Evangelium: Mt 17,22-27
13.8.úterý 19. týdne v mezidobísv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans1. cteni: Ez 2,8-3,4
Zalm: Zl 119
Evangelium: Mt 18,1-5.10.12-14
14.8.středa 19. týdne v mezidobísv. Maxmilián Kolbe1. cteni: Ez 9,1-7;10,18-22
Zalm: Zl 113
Evangelium: Mt 18,15-20
15.8.Slavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny Marie1. cteni: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Zalm: Zl 45(44)
2. cteni: 1Kor 15,20-27a
Evangelium: Lk 1,39-56
16.8.pátek 19. týdne v mezidobísv. Štěpán Uherský1. cteni: Ez 16,1-15.60.63
Zalm: Iz 12
Evangelium: Mt 19,3-12
17.8.sobota 19. týdne v mezidobísv. Myron1. cteni: Ez 18,1-10.13b.30-32
Zalm: Zl 51
Evangelium: Mt 19,13-15
18.8.20. neděle v mezidobísv. Helena1. cteni: Pr 9,1-6
Zalm: Zl 34(33)
2. cteni: Ef 5,15-20
Evangelium: Jan 6,51-58
19.8.pondělí 20. týdne v mezidobísv. Jan Eudes1. cteni: Ez 24,15-24
Zalm: Dt 32
Evangelium: Mt 19,16-22
20.8.úterý 20. týdne v mezidobísv. Bernard1. cteni: Ez 28,1-10
Zalm: Dt 32
Evangelium: Mt 19,23-30
21.8.středa 20. týdne v mezidobísv. Pius X.1. cteni: Ez 34,1-11
Zalm: Zl 23
Evangelium: Mt 20,1-16a
22.8.čtvrtek 20. týdne v mezidobíPanna Maria Královna1. cteni: Ez 36,23-28
Zalm: Zl 51
Evangelium: Mt 22,1-14
23.8.pátek 20. týdne v mezidobísv. Růžena z Limy1. cteni: Ez 37,1-14
Zalm: Zl 107
Evangelium: Mt 22,34-40
24.8.Svátek sv. Bartoloměje apoštola1. cteni: Zj 21,9b-14
Zalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51
25.8.21. neděle v mezidobísv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové1. cteni: Joz 24,1-2a.15-17.18b
Zalm: Zl 34(33)
2. cteni: Ef 5,21-32
Evangelium: Jan 6,60-69
26.8.pondělí 21. týdne v mezidobíct. Martin Středa1. cteni: 2Sol 1,1-5.11b-12
Zalm: Zl 96
Evangelium: Mt 23,13-22
27.8.úterý 21. týdne v mezidobísv. Monika1. cteni: 2Sol 2,1-3a.14-17
Zalm:
Evangelium: Mt 23,23-26
28.8.středa 21. týdne v mezidobísv. Augustin1. cteni: 2Sol 3,6-10.16-18
Zalm: Zl 128
Evangelium: Mt 23,27-32
29.8.Umučení sv. Jana Křtitele1. cteni: Jer 1,17-19
Zalm: Zl 71
Evangelium: Mk 6,17-29
30.8.pátek 21. týdne v mezidobísv. Fiakr1. cteni: 1Kor 1,17-25
Zalm: Zl 33
Evangelium: Mt 25,1-13
31.8.sobota 21. týdne v mezidobísv. Rajmund1. cteni: 1Kor 1,26-31
Zalm: Zl 33
Evangelium: Mt 25,14-30

ZÁŘÍ

1.9.22. neděle v mezidobísv. Jiljí1. cteni: Dt 4,1-2.6-8
Zalm: Zl 15(14)
2. cteni: Jak 1,17-18.21b-22.27
Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23
2.9.pondělí 22. týdne v mezidobísv. Justus1. cteni: 1Kor 2,1-5
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 4,16-30
3.9.úterý 22. týdne v mezidobísv. Řehoř Veliký1. cteni: 1Kor 2,10b-16
Zalm: Zl 145
Evangelium: Lk 4,31-37
4.9.středa 22. týdne v mezidobísv. Růžena z Viterba1. cteni: 1Kor 3,1-9
Zalm: Zl 33
Evangelium: Lk 4,38-44
5.9.čtvrtek 22. týdne v mezidobísv. Viktorin (Vítězslav)1. cteni: 1Kor 3,18-23
Zalm: Zl 24
Evangelium: Lk 5,1-11
6.9.pátek 22. týdne v mezidobísv. Magnus1. cteni: 1Kor 4,1-5
Zalm: Zl 37
Evangelium: Lk 5,33-39
7.9.sobota 22. týdne v mezidobísv. Melichar Grodecký1. cteni: 1Kor 4,6-15
Zalm: Zl 145
Evangelium: Lk 6,1-5
8.9.23. neděle v mezidobíSvátek Narození Panny Marie1. cteni: Iz 35,4-7a
Zalm: Zl 146(145)
2. cteni: Jak 2,1-5
Evangelium: Mk 7,31-37
9.9.pondělí 23. týdne v mezidobísv. Petr Klaver1. cteni: 1Kor 5,1-8
Zalm: Zl 5
Evangelium: Lk 6,6-11
10.9.úterý 23. týdne v mezidobíbl. Karel Spinola1. cteni: 1Kor 6,1-11
Zalm: Zl 149
Evangelium: Lk 6,12-19
11.9.středa 23. týdne v mezidobísv. Emil1. cteni: 1Kor 7,25-31
Zalm: Zl 45
Evangelium: Lk 6,20-26
12.9.čtvrtek 23. týdne v mezidobísv. Quido, Jméno Panny Marie1. cteni: 1Kor 8,1b-7.10-13
Zalm: Zl 139
Evangelium: Lk 6,27-38
13.9.pátek 23. týdne v mezidobísv. Jan Zlatoústý1. cteni: 1Kor 9,16-19.22b-27
Zalm: Zl 84
Evangelium: Lk 6,39-42
14.9.Svátek Povýšení sv. křížeSvátek Povýšení sv. kříže1. cteni: Nm 21,4b-9
Zalm: Zl 78(77)
2. cteni: Flp 2,6-11
Evangelium: Jan 3,13-17
15.9.24. neděle v mezidobíPanna Maria Bolestná1. cteni: Iz 50,5-9a
Zalm: Zl 116(114)
2. cteni: Jak 2,14-18
Evangelium: Mk 8,27-35
16.9.pondělí 24. týdne v mezidobísv. Ludmila1. cteni: 1Kor 11,17-26.33
Zalm: Zl 40
Evangelium: Lk 7,1-10
17.9.úterý 24. týdne v mezidobísv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin, sv. Hildegarda z Bingenu1. cteni: 1Kor 12,12-14.27-31a
Zalm: Zl 100
Evangelium: Lk 7,11-17
18.9.středa 24. týdne v mezidobísv. Josef Kupertinský1. cteni: 1Kor 12,31-13,13
Zalm: Zl 33
Evangelium: Lk 7,31-35
19.9.čtvrtek 24. týdne v mezidobísv. Januárius1. cteni: 1Kor 15,1-11
Zalm: Zl 118
Evangelium: Lk 7,36-50
20.9.pátek 24. týdne v mezidobísv. Ondřej, Pavel a druhové1. cteni: 1Kor 15,12-20
Zalm: Zl 17
Evangelium: Lk 8,1-3
21.9.Svátek sv. Matouše1. cteni: Ef 4,1-7.11-13
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 9,9-13
22.9.25. neděle v mezidobísv. Mořic a druhové1. cteni: Mdr 2,12a.17-20
Zalm: Zl 54(53)
2. cteni: Jak 3,16-4,3
Evangelium: Mk 9,30-37
23.9.pondělí 25. týdne v mezidobísv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny1. cteni: Pr 3,27-35
Zalm: Zl 15
Evangelium: Lk 8,16-18
24.9.úterý 25. týdne v mezidobísv. Gerard (Jaromír)1. cteni: Pr 21,1-6.10-13
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 8,19-21
25.9.středa 25. týdne v mezidobísv. Kleofáš1. cteni: Pr 30,5-9
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 9,1-6
26.9.čtvrtek 25. týdne v mezidobísv. Kosma a Damián1. cteni: Kaz 1,2-11
Zalm: Zl 90
Evangelium: Lk 9,7-9
27.9.pátek 25. týdne v mezidobísv. Vincenc z Paula1. cteni: Kaz 3,1-11
Zalm: Zl 144
Evangelium: Lk 9,18-22
28.9.Slavnost sv. Václava1. cteni: Mdr 6,9-21
Zalm: 1Kron 29
2. cteni: 1Petr 1,3-6;2,21b-24
Evangelium: Mt 16,24-27
29.9.26. neděle v mezidobíSvátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela1. cteni: Nm 11,25-29
Zalm: Zl 19(18)
2. cteni: Jak 5,1-6
Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48
30.9.pondělí 26. týdne v mezidobísv. Jeroným1. cteni: Job 1,6-22
Zalm: Zl 17
Evangelium: Lk 9,46-50

ŘÍJEN

1.10.úterý 26. týdne v mezidobísv. Terezie od Dítěte Ježíše1. cteni: Job 3,1-3.11-17.20-23
Zalm: Zl 88
Evangelium: Lk 9,51-56
2.10.sv. andělé strážní1. cteni: Ex 23,20-23a
Zalm: Zl 91
Evangelium: Mt 18,1-5.10
3.10.čtvrtek 26. týdne v mezidobísv. Maxmilián1. cteni: Job 19,21-27
Zalm: Zl 27
Evangelium: Lk 10,1-12
4.10.pátek 26. týdne v mezidobísv. František z Assisi1. cteni: Job 38,1.12-21;40,3-5
Zalm: Zl 139
Evangelium: Lk 10,13-16
5.10.sobota 26. týdne v mezidobísv. Palmác1. cteni: Job 42,1-3.5-6.12-16
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 10,17-24
6.10.27. neděle v mezidobísv. Bruno1. cteni: Gn 2,18-24
Zalm: Zl 128(127)
2. cteni: Zid 2,9-11
Evangelium: Mk 10,2-16
7.10.pondělí 27. týdne v mezidobíPanna Maria Růžencová1. cteni: Gal 1,6-12
Zalm: Zl 111
Evangelium: Lk 10,25-37
8.10.úterý 27. týdne v mezidobísv. Simeon1. cteni: Gal 1,13-24
Zalm: Zl 139
Evangelium: Lk 10,38-42
9.10.středa 27. týdne v mezidobísv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard1. cteni: Gal 2,1-2.7-14
Zalm: Zl 117
Evangelium: Lk 11,1-4
10.10.čtvrtek 27. týdne v mezidobísv. Paulin1. cteni: Gal 3,1-5
Zalm: Lk 1
Evangelium: Lk 11,5-13
11.10.pátek 27. týdne v mezidobísv. German1. cteni: Gal 3,7-14
Zalm: Zl 111
Evangelium: Lk 11,15-26
12.10.sobota 27. týdne v mezidobísv. Radim1. cteni: Gal 3,22-29
Zalm: Zl 105
Evangelium: Lk 11,27-28
13.10.28. neděle v mezidobísv. Eduard1. cteni: Mdr 7,7-11
Zalm: Zl 90(89)
2. cteni: Zid 4,12-13
Evangelium: Mk 10,17-30
14.10.pondělí 28. týdne v mezidobísv. Kalist I.1. cteni: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1
Zalm: Zl 113
Evangelium: Lk 11,29-32
15.10.úterý 28. týdne v mezidobísv. Terezie od Ježíše1. cteni: Gal 5,1-6
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 11,37-41
16.10.středa 28. týdne v mezidobísv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque1. cteni: Gal 5,18-25
Zalm: Zl 1
Evangelium: Lk 11,42-46
17.10.čtvrtek 28. týdne v mezidobísv. Ignác Antiochijský1. cteni: Ef 1,1-10
Zalm: Zl 98
Evangelium: Lk 11,47-54
18.10.Svátek sv. Lukáše1. cteni: 2Tim 4,9-17b
Zalm: Zl 145(144)
Evangelium: Lk 10,1-9
19.10.sobota 28. týdne v mezidobísv. Izák Jogues a druhové1. cteni: Ef 1,15-23
Zalm: Zl 8
Evangelium: Lk 12,8-12
20.10.29. neděle v mezidobísv. Irena1. cteni: Iz 53,10-11
Zalm: Zl 33(32)
2. cteni: Zid 4,14-16
Evangelium: Mk 10,35-45
21.10.pondělí 29. týdne v mezidobísv. Hilarion1. cteni: Ef 2,1-10
Zalm: Zl 100
Evangelium: Lk 12,13-21
22.10.úterý 29. týdne v mezidobísv. Marie Salome1. cteni: Ef 2,12-22
Zalm: Zl 85
Evangelium: Lk 12,35-38
23.10.středa 29. týdne v mezidobísv. Jan Kapistránský1. cteni: Ef 3,2-12
Zalm: Iz 12
Evangelium: Lk 12,39-48
24.10.čtvrtek 29. týdne v mezidobísv. Antonín Maria Klaret1. cteni: Ef 3,14-21
Zalm: Zl 33
Evangelium: Lk 12,49-53
25.10.pátek 29. týdne v mezidobísv. Kryšpín1. cteni: Ef 4,1-6
Zalm: Zl 24
Evangelium: Lk 12,54-59
26.10.sobota 29. týdne v mezidobísv. Rustik1. cteni: Ef 4,7-16
Zalm: Zl 122
Evangelium: Lk 13,1-9
27.10.30. neděle v mezidobísv. Frumencius1. cteni: Jer 31,7-9
Zalm: Zl 126(125)
2. cteni: Zid 5,1-6
Evangelium: Mk 10,46-52
28.10.Svátek sv. Šimona a Judy1. cteni: Ef 2,19-22
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Lk 6,12-19
29.10.úterý 30. týdne v mezidobísv. Narcis1. cteni: Ef 5,21-33
Zalm: Zl 128
Evangelium: Lk 13,18-21
30.10.středa 30. týdne v mezidobísv. Marcel1. cteni: Ef 6,1-9
Zalm: Zl 145
Evangelium: Lk 13,22-30
31.10.čtvrtek 30. týdne v mezidobísv. Wolfgang1. cteni: Ef 6,10-20
Zalm: Zl 144
Evangelium: Lk 13,31-35

LISTOPAD

1.11.Slavnost Všech svatých1. cteni: Zj 7,2-4.9-14
Zalm: Zl 24(23)
2. cteni: 1Jan 3,1-3
Evangelium: Mt 5,1-12a
2.11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé1. cteni: Mdr 3,1-9
Zalm: Žl 116
2. cteni: Rim 8,14-23
Evangelium: Mt 25,31-46
3.11.31. neděle v mezidobísv. Martin de Porres1. cteni: Dt 6,2-6
Zalm: Zl 18(17)
2. cteni: Zid 7,23-28
Evangelium: Mk 12,28b-34
4.11.pondělí 31. týdne v mezidobísv. Karel Boromejský1. cteni: Flp 2,1-4
Zalm: Zl 131
Evangelium: Lk 14,12-14
5.11.úterý 31. týdne v mezidobísv. Zachariáš a Alžběta1. cteni: Flp 2,5-11
Zalm: Zl 22
Evangelium: Lk 14,15-24
6.11.středa 31. týdne v mezidobísv. Leonard (Linhart)1. cteni: Flp 2,12-18
Zalm: Zl 27
Evangelium: Lk 14,25-33
7.11.čtvrtek 31. týdne v mezidobísv. Wilibrord1. cteni: Flp 3,3-8a
Zalm: Zl 105
Evangelium: Lk 15,1-10
8.11.pátek 31. týdne v mezidobísv. Gottfried (Bohumír)1. cteni: Flp 3,17-4,1
Zalm: Zl 122
Evangelium: Lk 16,1-8
9.11.Svátek Posvěcení lateránské baziliky1. cteni: Ez 47,1-2.8-9.12
Zalm: Zl 46(45)
2. cteni: 1Kor 3,9c-11.16-17
Evangelium: Jan 2,13-22
10.11.32. neděle v mezidobísv. Lev Veliký1. cteni: 1Kral 17,10-16
Zalm: Zl 146(145)
2. cteni: Zid 9,24-28
Evangelium: Mk 12,38-44
11.11.pondělí 32. týdne v mezidobísv. Martin1. cteni: Tit 1,1-9
Zalm: Zl 24
Evangelium: Lk 17,1-6
12.11.úterý 32. týdne v mezidobísv. Josafat1. cteni: Tit 2,1-8.11-14
Zalm: Zl 37
Evangelium: Lk 17,7-10
13.11.Svátek sv. Anežky České1. cteni: Kol 3,12-17
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 25,31-46
14.11.čtvrtek 32. týdne v mezidobísv. Mikuláš Tavelič1. cteni: Flm 7-20
Zalm: Zl 146
Evangelium: Lk 17,20-25
15.11.pátek 32. týdne v mezidobísv. Albert Veliký1. cteni: 2Jan 4-9
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 17,26-37
16.11.sobota 32. týdne v mezidobísv. Markéta Skotská1. cteni: 3Jan 5-8
Zalm: Zl 112
Evangelium: Lk 18,1-8
17.11.33. neděle v mezidobísv. Alžběta Uherská1. cteni: Dan 12,1-3
Zalm: Zl 16(15)
2. cteni: Zid 10,11-14.18
Evangelium: Mk 13,24-32
18.11.pondělí 33. týdne v mezidobíPosvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla1. cteni: Zj 1,1-4;2,1-5a
Zalm: Zl 1
Evangelium: Lk 18,35-43
19.11.úterý 33. týdne v mezidobísv. Mechtilda1. cteni: Zj 3,1-6.14-22
Zalm: Zl 15
Evangelium: Lk 19,1-10
20.11.středa 33. týdne v mezidobísv. Felix z Valois1. cteni: Zj 4,1-11
Zalm: Zl 150
Evangelium: Lk 19,11-28
21.11.čtvrtek 33. týdne v mezidobíZasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě1. cteni: Zj 5,1-10
Zalm: Zl 149
Evangelium: Lk 19,41-44
22.11.pátek 33. týdne v mezidobísv. Cecílie1. cteni: Zj 10,8-11
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 19,45-48
23.11.sobota 33. týdne v mezidobísv. Klement I.1. cteni: Zj 11,4-12
Zalm: Zl 144
Evangelium: Lk 20,27-40
24.11.Slavnost Ježíše Krista Králesv. Ondřej Dung-Lac a druhové1. cteni: Dan 7,13-14
Zalm: Zl 93(92)
2. cteni: Zj 1,5-8
Evangelium: Jan 18,33b-37
25.11.pondělí 34. týdne v mezidobísv. Kateřina1. cteni: Zj 14,1-3.4b-5
Zalm: Zl 24
Evangelium: Lk 21,1-4
26.11.úterý 34. týdne v mezidobísv. Silvestr1. cteni: Zj 14,14-20
Zalm: Zl 96
Evangelium: Lk 21,5-11
27.11.středa 34. týdne v mezidobísv. Virgil1. cteni: Zj 15,1-4
Zalm: Zl 98
Evangelium: Lk 21,12-19
28.11.čtvrtek 34. týdne v mezidobísv. Mansuet (Miloslav)1. cteni: Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a
Zalm: Zl 100
Evangelium: Lk 21,20-28
29.11.pátek 34. týdne v mezidobísv. Saturnin1. cteni: Zj 20,1-4.11-21,2
Zalm: Zl 84
Evangelium: Lk 21,29-33
30.11.Svátek sv. Ondřeje1. cteni: Rim 10,9-18
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 4,18-22

PROSINEC

1.12.1. neděle adventnísv. Edmund Kampián1. cteni: Jer 33,14-16
Zalm: Zl 25(24)
2. cteni: 1Sol 3,12-4,2
Evangelium: Lk 21,25-28.34-36
2.12.pondělí 1. adventního týdnesv. Bibiána1. cteni: Iz 2,1-5
Zalm: Zl 122
Evangelium: Mt 8,5-11
3.12.úterý 1. adventního týdnesv. František Xaverský1. cteni: Iz 11,1-10
Zalm: Zl 72
Evangelium: Lk 10,21-24
4.12.středa 1. adventního týdnesv. Jan Damašský, sv. Barbora1. cteni: Iz 25,6-10a
Zalm: Zl 23
Evangelium: Mt 15,29-37
5.12.čtvrtek 1. adventního týdnesv. Sába1. cteni: Iz 26,1-6
Zalm: Zl 118
Evangelium: Mt 7,21.24-27
6.12.pátek 1. adventního týdnesv. Mikuláš1. cteni: Iz 29,17-24
Zalm: Zl 27
Evangelium: Mt 9,27-31
7.12.sobota 1. adventního týdnesv. Ambrož1. cteni: Iz 30,19-21.23-26
Zalm: Zl 147
Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8
8.12.2. neděle adventní2.neděle adventní1. cteni: Bar 5,1-9
Zalm: Zl 126(125)
2. cteni: Flp l,4-6.8-11
Evangelium: Lk 3,1-6
9.12.Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu1. cteni: Gn 3,9-15.20
Zalm: Zl 98(97)
2. cteni: Ef 1,3-6.11-12
Evangelium: Lk 1,26-38
10.12.úterý 2. adventního týdnesv. Julie a Eulálie1. cteni: Iz 40,1-11
Zalm: Zl 96
Evangelium: Mt 18,12-14
11.12.středa 2. adventního týdnesv. Damas I. (Hostivít)1. cteni: Iz 40,25-31
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,28-30
12.12.čtvrtek 2. adventního týdnePanna Maria Guadalupská1. cteni: Iz 41,13-20
Zalm: Zl 145
Evangelium: Mt 11,11-15
13.12.pátek 2. adventního týdnesv. Lucie (Světluše)1. cteni: Iz 48,17-19
Zalm: Zl 1
Evangelium: Mt 11,16-19
14.12.sobota 2. adventního týdnesv. Jan od Kříže1. cteni: Sir 48,1-4.9-11
Zalm: Zl 80
Evangelium: Mt 17,10-13
15.12.3. neděle adventnísv. Valerián1. cteni: Sof 3,14-18a
Zalm: Iz 12
2. cteni: Flp 4,4-7
Evangelium: Lk 3,10-18
16.12.pondělí 3. adventního týdnesv. Adelhaida (Adéla)1. cteni: Nm 24,2-7.15-17a
Zalm: Zl 25
Evangelium: Mt 21,23-27
17.12.sv. Lazar1. cteni: Gn 49,1a.2.8-10
Zalm: Zl 72
Evangelium: Mt 1,1-17
18.12.sv. Rufus a Zosim1. cteni: Jer 23,5-8
Zalm: Zl 72
Evangelium: Mt 1,18-24
19.12.bl. Urban1. cteni: Sd 13,2-7.24-25a
Zalm: Zl 71
Evangelium: Lk 1,5-25
20.12.sv. Dominik Siloský1. cteni: Iz 7,10-14
Zalm: Zl 24
Evangelium: Lk 1,26-38
21.12.sv. Petr Kanisius1. cteni: Pis 2,8-14
Zalm: Zl 33
Evangelium: Lk 1,39-45
22.12.4. neděle adventnísv. Servul1. cteni: Mich 5,1-4a
Zalm: Zl 80(79)
2. cteni: Zd 10,5-10
Evangelium: Lk 1,39-45
23.12.sv. Jan Kentský1. cteni: Mal 3,1-4.23-24
Zalm: Zl 25
Evangelium: Lk 1,57-66
24.12.Štědrý den1. cteni: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16
Zalm: Zl 89
Evangelium: Lk 1,67-79
25.12.Slavnost Narození PáněSlavnost Narození Páně1. cteni: Iz 9,1-3.5-6
Zalm: Zl 96
2. cteni: Tit 2,11-14
Evangelium: Lk 2,1-14
26.12.Svátek sv. Štěpánasv. Štěpán1. cteni: Sk 6,8-10;7,54-60
Zalm: Zl 31(30)
Evangelium: Mt 10,17-22
27.12.Svátek sv. Jana Evangelistysv. Jan Evangelista1. cteni: 1Jan 1,1-4
Zalm: Zl 97(96)
Evangelium: Jan 20,2-8
28.12.Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníkůsv. Betlémské děti, mučedníci1. cteni: 1Jan 1,5-2,2
Zalm: Zl 124(123)
Evangelium: Mt 2,13-18
29.12.Svátek Svaté rodinysv. Tomáš Becket1. cteni: Sir 3,3-7.14-17a
Zalm: Zl 128(127)
2. cteni: Kol 3,12-21
Evangelium: Lk 2,41-52
30.12.sv. Evžen1. cteni: 1Jan 2,12-17
Zalm: Zl 96
Evangelium: Lk 2,36-40
31.12.sv. Silvestr1. cteni: 1Jan 2,18-21
Zalm: Zl 96
Evangelium: Jan 1,1-18

LEDEN 2025

1.1.Slavnost Matky Boží Panny Marie1. cteni: Nm 6,22-27
Zalm: Zl 67
2. cteni: Gal 4,4-7
Evangelium: Lk 2,16-21
2.1.sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský1. cteni: 1Jan 2,22-28
Zalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,19-28
3.1.Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa1. cteni: 1Jan 2,29-3,6
Zalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,29-34
4.1.sv. Anděla z Foligna1. cteni: 1Jan 3,7-10
Zalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,35-42
5.1.2. neděle po Narození Páněsv. Telesfor1. cteni: Sir 24,1-4.12-16
Zalm: Zl 147
2. cteni: Ef 1,3-6.15-18
Evangelium: Jan 1,1-18
6.1.Slavnost Zjevení Páně1. cteni: Iz 60,1-6
Zalm: Zl 72
2. cteni: Ef 3,2-3a.5-6
Evangelium: Mt 2,1-12
7.1.sv. Rajmund z Penafortu1. cteni: 1Jan 3,22-4,6
Zalm: Zl 2
Evangelium: Mt 4,12-17.23-25
8.1.sv. Severin1. cteni: 1Jan 4,7-10
Zalm: Zl 72
Evangelium: Mk 6,34-44
9.1.sv. Julián1. cteni: 1Jan 4,11-18
Zalm: Zl 72
Evangelium: Mk 6,45-52
10.1.sv. Agathon (Dobromil)1. cteni: 1Jan 4,19-5,4
Zalm: Zl 72
Evangelium: Lk 4,14-22a
11.1.ct. Marie Elekta1. cteni: 1Jan 5,5-13
Zalm: Zl 147
Evangelium: Lk 5,12-16
12.1.Svátek Křtu Páněsv. Probus (Pravoslav)1. cteni: Iz 40,1-5.9-11
Zalm: Zl 104
2. cteni: Tit 2,11-14;3,4-7
Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
13.1.pondělí 1. týdne v mezidobísv. Hilarius z Poitiers1. cteni: Zid 1,1-6
Zalm: Zl 97
Evangelium: Mk 1,14-20
14.1.úterý 1. týdne v mezidobísv. Sáva Srbský1. cteni: Zid 2,5-15
Zalm: Zl 8
Evangelium: Mk 1,21b-28
15.1.středa 1. týdne v mezidobísv. Pavel Poustevník1. cteni: Zid 2,14-18
Zalm: Zl 105
Evangelium: Mk 1,29-39
16.1.čtvrtek 1. týdne v mezidobísv. Marcel I.1. cteni: Zid 3,7-14
Zalm: Zl 95
Evangelium: Mk 1,40-45
17.1.pátek 1. týdne v mezidobísv. Antonín Veliký1. cteni: Zid 4,1-5.11
Zalm: Zl 78
Evangelium: Mk 2,1-12
18.1.sobota 1. týdne v mezidobíPanna Maria, Matka jednoty křesťanů1. cteni: Zid 4,12-16
Zalm: Zl 19
Evangelium: Mk 2,13-17
19.1.2. neděle v mezidobísv. Márius a Marta a jejich synové1. cteni: Iz 62,1-5
Zalm: Zl 96 (95)
2. cteni: 1Kor 12,4-11
Evangelium: Jan 2,1-12
20.1.pondělí 2. týdne v mezidobísv. Fabián a Šebestián1. cteni: Zid 5,1-10
Zalm: Zl 110
Evangelium: Mk 2,18-22
21.1.úterý 2. týdne v mezidobísv. Anežka Římská1. cteni: Zid 6,10-20
Zalm: Zl 111
Evangelium: Mk 2,23-28
22.1.středa 2. týdne v mezidobísv. Vincenc1. cteni: Zid 7,1-3.15-17
Zalm: Zl 110
Evangelium: Mk 3,1-6
23.1.čtvrtek 2. týdne v mezidobísv. Ildefons1. cteni: Zid 7,25-8,6
Zalm: Zl 40
Evangelium: Mk 3,7-12
24.1.pátek 2. týdne v mezidobísv. František Saleský1. cteni: Zid 8,6-13
Zalm: Zl 85
Evangelium: Mk 3,13-19
25.1.Svátek Obrácení svatého Pavla1. cteni: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22)
Zalm: Zl 117(116)
Evangelium: Mk 16,15-18
26.1.3. neděle v mezidobísv. Timotej (Bohuslav) a Titus1. cteni: Neh 8,2-4a.5-6.8-10
Zalm: Zl 19(18)
2. cteni: 1Kor 12,12-30
Evangelium: Lk 1,1-4;4,14-21
27.1.pondělí 3. týdne v mezidobísv. Anděla Mericiová1. cteni: Zid 9,15.24-28
Zalm: Zl 98
Evangelium: Mk 3,22-30
28.1.úterý 3. týdne v mezidobísv. Tomáš Akvinský1. cteni: Zid 10,1-10
Zalm: Zl 40
Evangelium: Mk 3,31-35
29.1.středa 3. týdne v mezidobísv. Sulpicius1. cteni: Zid 10,11-18
Zalm: Zl 110
Evangelium: Mk 4,1-20
30.1.čtvrtek 3. týdne v mezidobísv. Martina1. cteni: Zid 10,19-25
Zalm: Zl 24
Evangelium: Mk 4,21-25
31.1.pátek 3. týdne v mezidobísv. Jan Bosko1. cteni: Zid 10,32-39
Zalm: Zl 37
Evangelium: Mk 4,26-34