ČERVEN

26.6.Adrianasv. Jan a Pavel1. čtení: 1Kral 19,16b.19-21
Žalm: Zl 16(15)
2. čtení: Gal 5,1.13-18
Evangelium: Lk 9,51-62
27.6.Ladislavsv. Cyril Alexandrijský1. čtení: Am 2,6-10.13-16
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 8,18-22
28.6.Lubomírsv. Irenej (Lubomír)1. čtení: Am 3,1-8;4,11-12
Žalm: Zl 5
Evangelium: Mt 8,23-27
29.6.Petr a PavelSlavnost sv. Petra a Pavla1. čtení: Sk 12,1-11
Žalm: Zl 34(33)
2. čtení: 2Tim 4,6-8.17-18
Evangelium: Mt 16,13-19
30.6.Šárkasv. prvomučedníci římští1. čtení: Am 7,10-17
Žalm: Zl 19
Evangelium: Mt 9,1-8

ČERVENEC

1.7.Jaroslavasv. Theobald (Děpolt)1. čtení: Am 8,4-6.9-12
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mt 9,9-13
2.7.Patriciesv. Ota1. čtení: Am 9,11-15
Žalm: Zl 85,9.11-12.13-14
Evangelium: Mt 9,14-17
3.7.RadomírSvátek sv. Tomáše1. čtení: Iz 66,10-14c
Žalm: Zl 66(65)
2. čtení: Gal 6,14-18
Evangelium: Lk 10,1-12.17-20
4.7.Prokopsv. Prokop1. čtení: Oz 2,16b.17b-18.21-22
Žalm: Zl 145
Evangelium: Mt 9,18-26
5.7.Státní svátek
Den slovanských věrozvěstů
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje1. čtení: Iz 61,1-3a
Žalm: Zl 117(116)
2. čtení: 2Kor 4,1-2.5-7
Evangelium: Lk 10,1-9
6.7.Státní svátek – Mistr Jan Hussv. Marie Gorettiová1. čtení: Oz 10,1-3.7-8.12
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 10,1-7
7.7.Bohuslavasv. Wilibald1. čtení: Oz 11,1-4.8c-9
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 10,7-15
8.7.Norasv. Kilián1. čtení: Oz 14,2-10
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 10,16-23
9.7.Drahoslavasv. Veronika Giulianiová1. čtení: Iz 6,1-8
Žalm: Zl 93
Evangelium: Mt 10,24-33
10.7.Libuše, Amáliesv. Amálie (Libuše)1. čtení: Dt 30,10-14
Žalm: Zl 69(68)
2. čtení: Kol 1,15-20
Evangelium: Lk 10,25-37
11.7.OlgaSvátek sv. Benedikta1. čtení: Pr 2,1-9
Žalm: Zl 34(33)
Evangelium: Mt 19,27-29
12.7.Bořeksv. Jan Qualbert1. čtení: Iz 7,1-9
Žalm: Zl 48
Evangelium: Mt 11,20-24
13.7.Markétasv. Jindřich1. čtení: Iz 10,5-7.13-16
Žalm: Zl 94
Evangelium: Mt 11,25-27
14.7.Karolínabl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis1. čtení: Iz 26,7-9.12.16-19
Žalm: Zl 102
Evangelium: Mt 11,28-30
15.7.Jindřichsv. Bonaventura1. čtení: Iz 38,1-6.21-22.7-8
Žalm: Iz 38
Evangelium: Mt 12,1-8
16.7.LubošPanna Maria Karmelská1. čtení: Mich 2,1-5
Žalm: Zl 10
Evangelium: Mt 12,14-21
17.7.Martinasv. Česlav a Hyacint1. čtení: Gn 18,1-10a
Žalm: Zl 15(14)
2. čtení: Kol 1,24-28
Evangelium: Lk 10,38-42
18.7.Drahomírasv. Emilián1. čtení: Mich 6,1-4.6-8
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 12,38-42
19.7.Čeněksv. Makrina1. čtení: Mich 7,14-15.18-20
Žalm: Zl 85
Evangelium: Mt 12,46-50
20.7.Iljasv. Eliáš1. čtení: Jer 1,1.4-10
Žalm: Zl 71
Evangelium: Mt 13,1-9
21.7.Vítězslavsv. Vavřinec z Brindisi1. čtení: Jer 2,1-3.7-8.12-13
Žalm: Zl 36
Evangelium: Mt 13,10-17
22.7.MagdalénaSvátek sv. Marie Magdalény1. čtení: Pís 3,1-4a
Žalm: Zl 63,2.3-4.5-6.8-9
Evangelium: Jan 20,1.11-18
23.7.LiborSvátek sv. Brigity1. čtení: Gal 2,19-20
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 15,1-8
24.7.Kristýnasv. Kristina1. čtení: Gn 18,20-32
Žalm: ZI 138(137)
2. čtení: Kol 2,12-14
Evangelium: Lk 11,1-13
25.7.Jakubsvátek sv. Jakuba apoštola1. čtení: 2Kor 4,7-15
Žalm: Zl 126(125)
Evangelium: Mt 20,20-28
26.7.Annasv. Jáchym a Anna1. čtení: Jer 14,17-22
Žalm: Zl 79
Evangelium: Mt 13,36-43
27.7.Věroslavsv. Gorazd a druhové1. čtení: Jer 15,10.16-21
Žalm: Zl 59
Evangelium: Mt 13,44-46
28.7.Viktorsv. Nazarius a Celsus1. čtení: Jer 18,1-6
Žalm: Zl 146
Evangelium: Mt 13,47-53
29.7.Martasv. Marta, Marie a Lazar1. čtení: Jer 26,1-9
Žalm: Zl 69
Evangelium: Mt 13,54-58
30.7.Bořivojsv. Petr Chryzolog1. čtení: Jer 26,11-16.24
Žalm: Zl 69
Evangelium: Mt 14,1-12
31.7.Ignácsv. Ignác z Loyoly1. čtení: Kaz 1,2;2,21-23
Žalm: Zl 90(89)
2. čtení: Kol 3,1-5.9-11
Evangelium: Lk 12,13-21

SRPEN

1.8.Oskarsv. Alfons z Liguori1. čtení: Jer 28,1-17
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mt 14,13-21
2.8.Gustavsv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard1. čtení: Jer 30,1-2.12-15.18-22
Žalm: Zl 102
Evangelium: Mt 14,22-36
3.8.Milušesv. Lydie1. čtení: Jer 31,1-7
Žalm: Jer 31
Evangelium: Mt 15,21-28
4.8.Dominiksv. Jan Maria Vianney1. čtení: Jer 31,31-34
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 16,13-23
5.8.KristiánPosvěcení římské baziliky Panny Marie1. čtení: Nah 2,1.3;3,1-3.6-7
Žalm: Dt 32
Evangelium: Mt 16,24-28
6.8.OldřiškaSvátek Proměnění Páně1. čtení: Dan 7,9-10.13-14
Žalm: Zl 97(96)
2. čtení: 2Petr 1,16-19
Evangelium: cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36
7.8.Ladasv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové1. čtení: Mdr 18,6-9
Žalm: Zl 33(32)
2. čtení: Zd 11,1-2.8-19
Evangelium: Lk 12,32-48
8.8.Soběslavsv. Dominik1. čtení: Ez 1,2-5.24-28c
Žalm: Zl 148
Evangelium: Mt 17,22-27
9.8.RomanSvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže1. čtení: 1Petr 4,12-19
Žalm: Zl 31
Evangelium: Lk 9,23-26
10.8.VavřinecSvátek sv. Vavřince1. čtení: 2Kor 9,6-10
Žalm: Zl 112(111)
Evangelium: Jan 12,24-26
11.8.Zuzanasv. Klára1. čtení: Ez 12,1-12
Žalm: Zl 78
Evangelium: Mt 18,21-19,1
12.8.Klárasv. Euplus, sv. Jana Františka de Chantal1. čtení: Ez 16,1-15.60.63
Žalm: Iz 12
Evangelium: Mt 19,3-12
13.8.Alenasv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans1. čtení: Ez 18,1-10.13b.30-32
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 19,13-15
14.8.Alansv. Maxmilián Kolbe1. čtení: Jer 38,4-6.8-10
Žalm: Zl 40(39)
2. čtení: Zd 12,1-4
Evangelium: Lk 12,49-53
15.8.HanaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Žalm: Zl 45(44)
2. čtení: 1Kor 15,20-27a
Evangelium: Lk 1,39-56
16.8.Jáchymsv. Štěpán Uherský1. čtení: Ez 28,1-10
Žalm: Dt 32
Evangelium: Mt 19,23-30
17.8.Petrasv. Myron1. čtení: Ez 34,1-11
Žalm: Zl 23
Evangelium: Mt 20,1-16a
18.8.Helenasv. Helena1. čtení: Ez 36,23-28
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 22,1-14
19.8.Ludvíksv. Jan Eudes1. čtení: Ez 37,1-14
Žalm: Zl 107
Evangelium: Mt 22,34-40
20.8.Bernardsv. Bernard1. čtení: Ez 43,1-7a
Žalm: Zl 85
Evangelium: Mt 23,1-12
21.8.Johanasv. Pius X.1. čtení: Iz 66,18-21
Žalm: Zl 117(116)
2. čtení: Zd 12,5-7.11-13
Evangelium: Lk 13,22-30
22.8.BohuslavPanna Maria Královna1. čtení: 2Sol 1,1-5.11b-12
Žalm: Zl 96
Evangelium: Mt 23,13-22
23.8.Sandrasv. Růžena z Limy1. čtení: 2Sol 2,1-3a.14-17
Žalm:
Evangelium: Mt 23,23-26
24.8.BartolomějSvátek sv. Bartoloměje apoštola1. čtení: Zj 21,9b-14
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51
25.8.Radimsv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové1. čtení: 1Kor 1,1-9
Žalm: Zl 145
Evangelium: Mt 24,42-51
26.8.Luděkct. Martin Středa1. čtení: 1Kor 1,17-25
Žalm: Zl 33
Evangelium: Mt 25,1-13
27.8.Otakarsv. Monika1. čtení: 1Kor 1,26-31
Žalm: Zl 33
Evangelium: Mt 25,14-30
28.8.Augustýnsv. Augustin1. čtení: Sir 3,19-21.30-31
Žalm: Zl 68(67)
2. čtení: Zd 12,18-19.22-24a
Evangelium: Lk 14,1.7-14
29.8.EvelínaUmučení sv. Jana Křtitele1. čtení: Jer 1,17-19
Žalm: Zl 71
Evangelium: Mk 6,17-29
30.8.Vladěnasv. Fiakr1. čtení: 1Kor 2,10b-16
Žalm: Zl 145
Evangelium: Lk 4,31-37
31.8.Pavlínasv. Rajmund1. čtení: 1Kor 3,1-9
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 4,38-44

ZÁŘÍ

1.9.Linda, Samuelsv. Jiljí1. čtení: 1Kor 3,18-23
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 5,1-11
2.9.Adélasv. Justus1. čtení: 1Kor 4,1-5
Žalm: Zl 37
Evangelium: Lk 5,33-39
3.9.Bronislavsv. Řehoř Veliký1. čtení: 1Kor 4,6-15
Žalm: Zl 145
Evangelium: Lk 6,1-5
4.9.Jindřiškasv. Růžena z Viterba1. čtení: Mdr 9,13-18
Žalm: Zl 90(89)
2. čtení: Flm 9b-10.12-17
Evangelium: Lk 14,25-33
5.9.Borissv. Viktorin (Vítězslav)1. čtení: 1Kor 5,1-8
Žalm: Zl 5
Evangelium: Lk 6,6-11
6.9.Boleslavsv. Magnus1. čtení: 1Kor 6,1-11
Žalm: Zl 149
Evangelium: Lk 6,12-19
7.9.Regínasv. Melichar Grodecký1. čtení: 1Kor 7,25-31
Žalm: Zl 45
Evangelium: Lk 6,20-26
8.9.MarianaSvátek Narození Panny Marie1. čtení: Mich 5,1-4a
Žalm: Zl 13(12)
Evangelium: Mt 1,1-16.18-23
9.9.Danielasv. Petr Klaver1. čtení: 1Kor 9,16-19.22b-27
Žalm: Zl 84
Evangelium: Lk 6,39-42
10.9.Irmabl. Karel Spinola1. čtení: 1Kor 10,14-22
Žalm: Zl 116B
Evangelium: Lk 6,43-49
11.9.Denisasv. Emil1. čtení: Ex 32,7-11.13-14
Žalm: Zl 51(50)
2. čtení: 1Tim 1,12-17
Evangelium: Lk 15,1-32
12.9.Mariesv. Quido / Jména Panny Marie1. čtení: 1Kor 11,17-26.33
Žalm: Zl 40
Evangelium: Lk 7,1-10
13.9.Luborsv. Jan Zlatoústý1. čtení: 1Kor 12,12-14.27-31a
Žalm: Zl 100
Evangelium: Lk 7,11-17
14.9.RadkaSvátek Povýšení sv. kříže1. čtení: Nm 21,4b-9
Žalm: Zl 78(77)
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Jan 3,13-17
15.9.JolanaPanna Maria Bolestná1. čtení: Zid 5,7-9
Žalm: Zl 31
Evangelium: Jan 19,25-27
16.9.Ludmilasv. Ludmila1. čtení: 1Kor 15,12-20
Žalm: Zl 17
Evangelium: Lk 8,1-3
17.9.Naděždasv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin, sv. Hildegarda z Bingenu1. čtení: 1Kor 15,35-37.42-49
Žalm: Zl 56
Evangelium: Lk 8,4-15
18.9.Kryštofsv. Josef Kupertinský1. čtení: Am 8,4-7
Žalm: Zl 113
2. čtení: 1Tim 2,1-8
Evangelium: Lk 16,1-13
19.9.Zitasv. Januárius1. čtení: Pr 3,27-35
Žalm: Zl 15
Evangelium: Lk 8,16-18
20.9.Olegsv. Ondřej, Pavel a druhové1. čtení: Pr 21,1-6.10-13
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 8,19-21
21.9.MatoušSvátek sv. Matouše1. čtení: Ef 4,1-7.11-13
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 9,9-13
22.9.Darinasv. Mořic a druhové1. čtení: Kaz 1,2-11
Žalm: Zl 90
Evangelium: Lk 9,7-9
23.9.Bertasv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny1. čtení: Kaz 3,1-11
Žalm: Zl 144
Evangelium: Lk 9,18-22
24.9.Jaromírsv. Gerard (Jaromír)1. čtení: Kaz 11,9-12,8
Žalm: Zl 90
Evangelium: Lk 9,43b-45
25.9.Zlatasv. Kleofáš1. čtení: Am 6,1a.4-7
Žalm: Zl 146
2. čtení: 1Tim 6,11-16
Evangelium: Lk 16,19-31
26.9.Andreasv. Kosma a Damián1. čtení: Job 1,6-22
Žalm: Zl 17
Evangelium: Lk 9,46-50
27.9.Jonášsv. Vincenc z Paula1. čtení: Job 3,1-3.11-17.20-23
Žalm: Zl 88
Evangelium: Lk 9,51-56
28.9.Václav
Státní svátek
Den české státnosti
Slavnost sv. Václava1. čtení: Mdr 6,9-21
Žalm: 1Kron 29
2. čtení: 1Petr 1,3-6;2,21b-24
Evangelium: Mt 16,24-27
29.9.MichalSvátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela1. čtení: Dan 7,9-10.13-14
Žalm: Zl 138(137)
Evangelium: Jan 1,47-51
30.9.Jeronýmsv. Jeroným1. čtení: Job 38,1.12-21;40,3-5
Žalm: Zl 139
Evangelium: Lk 10,13-16

ŘÍJEN

1.10.Igorsv. Terezie od Dítěte Ježíše1. čtení: Job 42,1-3.5-6.12-16
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 10,17-24
2.10.Olívie, Oliversv. andělé strážní1. čtení: Hab 1,2-3;2,2-4
Žalm: Zl 95(94)
2. čtení: 2Tim 1,6-8.13-14
Evangelium: Lk 17,5-10
3.10.Bohumilsv. Maxmilián1. čtení: Gal 1,6-12
Žalm: Zl 111
Evangelium: Lk 10,25-37
4.10.Františeksv. František z Assisi1. čtení: Gal 1,13-24
Žalm: Zl 139
Evangelium: Lk 10,38-42
5.10.Eliškasv. Palmác1. čtení: Gal 2,1-2.7-14
Žalm: Zl 117
Evangelium: Lk 11,1-4
6.10.Hanušsv. Bruno1. čtení: Gal 3,1-5
Žalm: Lk 1
Evangelium: Lk 11,5-13
7.10.JustýnaPanna Maria Růžencová1. čtení: Gal 3,7-14
Žalm: Zl 111
Evangelium: Lk 11,15-26
8.10.Věrasv. Simeon1. čtení: Gal 3,22-29
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 11,27-28
9.10.Štefan, Sárasv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard1. čtení: 2Kral 5,14-17
Žalm: Zl 98
2. čtení: 2Tim 2,8-13
Evangelium: Lk 17,11-19
10.10.Marinasv. Paulin1. čtení: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1
Žalm: Zl 113
Evangelium: Lk 11,29-32
11.10.Andrejsv. German1. čtení: Gal 5,1-6
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 11,37-41
12.10.Marcelsv. Radim1. čtení: Gal 5,18-25
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 11,42-46
13.10.Renátasv. Eduard1. čtení: Ef 1,1-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Lk 11,47-54
14.10.Agátasv. Kalist I.1. čtení: Ef 1,11-14
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 12,1-7
15.10.Terezasv. Terezie od Ježíše1. čtení: Ef 1,15-23
Žalm: Zl 8
Evangelium: Lk 12,8-12
16.10.Havelsv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque1. čtení: Ex 17,8-13
Žalm: Zl 121
2. čtení: 2Tim 3,14-4,2
Evangelium: Lk 18,1-8
17.10.Hedvikasv. Ignác Antiochijský1. čtení: Ef 2,1-10
Žalm: Zl 100
Evangelium: Lk 12,13-21
18.10.LukášSvátek sv. Lukáše1. čtení: 2Tim 4,9-17b
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Lk 10,1-9
19.10.Michaelasv. Izák Jogues a druhové1. čtení: Ef 3,2-12
Žalm: Iz 12
Evangelium: Lk 12,39-48
20.10.Vendelínsv. Irena1. čtení: Ef 3,14-21
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 12,49-53
21.10.Brigitasv. Hilarion1. čtení: Ef 4,1-6
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 12,54-59
22.10.Sabinasv. Marie Salome1. čtení: Ef 4,7-16
Žalm: Zl 122
Evangelium: Lk 13,1-9
23.10.Teodorsv. Jan Kapistránský1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a
Žalm: Zl 34
2. čtení: 2Tim 4,6-8.16-18
Evangelium: Lk 18,9-14
24.10.Ninasv. Antonín Maria Klaret1. čtení: Ef 4,32-5,8
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 13,10-17
25.10.Beátasv. Kryšpín1. čtení: Ef 5,21-33
Žalm: Zl 128
Evangelium: Lk 13,18-21
26.10.Eriksv. Rustik1. čtení: Ef 6,1-9
Žalm: Zl 145
Evangelium: Lk 13,22-30
27.10.Šarlota, Zoesv. Frumencius1. čtení: Ef 6,10-20
Žalm: Zl 144
Evangelium: Lk 13,31-35
28.10.Státní svátek
Den vzniku samostatného
československého státu
(1918)
Svátek sv. Šimona a Judy1. čtení: Ef 2,19-22
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Lk 6,12-19
29.10.Silviesv. Narcis1. čtení: Flp 1,18b-26
Žalm: Zl 42
Evangelium: Lk 14,1.7-11
30.10.Tadeášsv. Marcel1. čtení: Mdr 11,22-12,2
Žalm: Zl 145(144)
2. čtení: 2Sol 1,11-2,2
Evangelium: Lk 19,1-10
31.10.Štěpánkasv. Wolfgang1. čtení: Flp 2,1-4
Žalm: Zl 131
Evangelium: Lk 14,12-14

LISTOPAD

1.11.FelixSlavnost Všech svatých1. čtení: Zj 7,2-4.9-14
Žalm: Zl 24(23)
2. čtení: 1Jan 3,1-3
Evangelium: Mt 5,1-12a
2.11.Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé1. čtení: Mdr 3,1-9
Žalm: Žl 116
2. čtení: Rim 8,14-23
Evangelium: Mt 25,31-46
3.11.Hubertsv. Martin de Porres1. čtení: Flp 3,3-8a
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 15,1-10
4.11.Karelsv. Karel Boromejský1. čtení: Flp 3,17-4,1
Žalm: Zl 122
Evangelium: Lk 16,1-8
5.11.Miriamsv. Zachariáš a Alžběta1. čtení: Flp 4,10-19
Žalm: Zl 112
Evangelium: Lk 16,9-15
6.11.Liběnasv. Leonard (Linhart)1. čtení: 2Mak 7,1-2.9-14
Žalm: Zl 17
2. čtení: 2Sol 2,16-3,5
Evangelium: Lk 20,27-38
7.11.Saskiesv. Wilibrord1. čtení: Tit 1,1-9
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 17,1-6
8.11.Bohumírsv. Gottfried (Bohumír)1. čtení: Tit 2,1-8.11-14
Žalm: Zl 37
Evangelium: Lk 17,7-10
9.11.BohdanSvátek Posvěcení lateránské baziliky1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12
Žalm: Zl 46(45)
2. čtení: 1Kor 3,9c-11.16-17
Evangelium: Jan 2,13-22
10.11.Evžensv. Lev Veliký1. čtení: Flm 7-20
Žalm: Zl 146
Evangelium: Lk 17,20-25
11.11.Martinsv. Martin1. čtení: 2Jan 4-9
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 17,26-37
12.11.Benediktsv. Josafat1. čtení: 3Jan 5-8
Žalm: Zl 112
Evangelium: Lk 18,1-8
13.11.TiborSvátek sv. Anežky České1. čtení: Mal 3,19-20a
Žalm: Zl 98
2. čtení: 2 Sol 3,7-12
Evangelium: Lk 21,5-19
14.11.Sávasv. Mikuláš Tavelič1. čtení: Zj 1,1-4;2,1-5a
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 18,35-43
15.11.Leopoldsv. Albert Veliký1. čtení: Zj 3,1-6.14-22
Žalm: Zl 15
Evangelium: Lk 19,1-10
16.11.Otmarsv. Markéta Skotská1. čtení: Zj 4,1-11
Žalm: Zl 150
Evangelium: Lk 19,11-28
17.11.Mahulena
Státní svátek
Den boje za svobodu
a demokracii
sv. Alžběta Uherská1. čtení: Zj 5,1-10
Žalm: Zl 149
Evangelium: Lk 19,41-44
18.11.RomanaPosvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla1. čtení: Zj 10,8-11
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 19,45-48
19.11.Alžbětasv. Mechtilda1. čtení: Zj 11,4-12
Žalm: Zl 144
Evangelium: Lk 20,27-40
20.11.Nikolasv. Felix z Valois1. čtení: 2Sam 5,1-3
Žalm: Zl 122
2. čtení: Kol 1,12-20
Evangelium: Lk 23,35-43
21.11.AlbertZasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě1. čtení: Zj 14,1-3.4b-5
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 21,1-4
22.11.Cecíliesv. Cecílie1. čtení: Zj 14,14-20
Žalm: Zl 96
Evangelium: Lk 21,5-11
23.11.Klementsv. Klement I.1. čtení: Zj 15,1-4
Žalm: Zl 98
Evangelium: Lk 21,12-19
24.11.Emíliesv. Ondřej Dung-Lac a druhové1. čtení: Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a
Žalm: Zl 100
Evangelium: Lk 21,20-28
25.11.Kateřinasv. Kateřina1. čtení: Zj 20,1-4.11-21,2
Žalm: Zl 84
Evangelium: Lk 21,29-33
26.11.Artursv. Silvestr1. čtení: Zj 22,1-7
Žalm: Zl 95
Evangelium: Lk 21,34-36
27.11.Xeniesv. Virgil1. čtení: Iz 2,1-5
Žalm: Zl 122(121)
2. čtení: Rim 13,11-14
Evangelium: Mt 24,37- 44
28.11.Renésv. Mansuet (Miloslav)1. čtení: Iz 2,1-5
Žalm: Zl 122
Evangelium: Mt 8,5-11
29.11.Zinasv. Saturnin1. čtení: Iz 11,1-10
Žalm: Zl 72
Evangelium: Lk 10,21-24
30.11.OndřejSvátek sv. Ondřeje1. čtení: Rim 10,9-18
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 4,18-22

PROSINEC

1.12.Ivasv. Edmund Kampián1. čtení: Iz 26,1-6
Žalm: Zl 118
Evangelium: Mt 7,21.24-27
2.12.Blankasv. Bibiána1. čtení: Iz 29,17-24
Žalm: Zl 27
Evangelium: Mt 9,27-31
3.12.Svatoslavsv. František Xaverský1. čtení: Iz 30,19-21.23-26
Žalm: Zl 147
Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8
4.12.Barborasv. Jan Damašský, sv. Barbora1. čtení: Iz 11,1-10
Žalm: Zl 72(71)
2. čtení: Rim 15,4-9
Evangelium: Mt 3,1-12
5.12.Jitkasv. Sába1. čtení: Iz 35,1-10
Žalm: Zl 85
Evangelium: Lk 5,17-26
6.12.Mikulášsv. Mikuláš1. čtení: Iz 40,1-11
Žalm: Zl 96
Evangelium: Mt 18,12-14
7.12.Benjamínsv. Ambrož1. čtení: Iz 40,25-31
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,28-30
8.12.KvětoslavaSlavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu1. čtení: Gn 3,9-15.20
Žalm: Zl 98(97)
2. čtení: Ef 1,3-6.11-12
Evangelium: Lk 1,26-38
9.12.Vratislavsv. Valerie1. čtení: Iz 48,17-19
Žalm: Zl 1
Evangelium: Mt 11,16-19
10.12.Juliesv. Julie a Eulálie1. čtení: Sir 48,1-4.9-11
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 17,10-13
11.12.Danasv. Damas I. (Hostivít)1. čtení: Iz 35,1-6a.10
Žalm: Zl 146(145)
2. čtení: Jak 5,7-10
Evangelium: Mt 11,2-11
12.12.SimonaPanna Maria Guadalupská1. čtení: Nm 24,2-7.15-17a
Žalm: Zl 25
Evangelium: Mt 21,23-27
13.12.Luciesv. Lucie (Světluše)1. čtení: Sof 3,1-2.9-13
Žalm: Zl 34
Evangelium: Mt 21,28-32
14.12.Lýdiesv. Jan od Kříže1. čtení: Iz 45,6b-8.18.21b-25
Žalm: Zl 85
Evangelium: Lk 7,19-23
15.12.Radanasv. Valerián1. čtení: Iz 54,1-10
Žalm: Zl 30
Evangelium: Lk 7,24-30
16.12.Albínasv. Adelhaida (Adéla)1. čtení: Iz 56,1-3a.6-8
Žalm: Zl 67
Evangelium: Jan 5,33-36
17.12.Danielsv. Lazar1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10
Žalm: Zl 72
Evangelium: Mt 1,1-17
18.12.Miloslavsv. Rufus a Zosim1. čtení: Iz 7,10-14
Žalm: Zl 24(23)
2. čtení: Rim 1,1-7
Evangelium: Mt 1,18-24
19.12.Esterbl. Urban1. čtení: Sd 13,2-7.24-25a
Žalm: Zl 71
Evangelium: Lk 1,5-25
20.12.Dagmarsv. Dominik Siloský1. čtení: Iz 7,10-14
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 1,26-38
21.12.Natáliesv. Petr Kanisius1. čtení: Pis 2,8-14
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 1,39-45
22.12.Šimonsv. Servul1. čtení: 1Sam 1,24-28
Žalm: 1Sam 2
Evangelium: Lk 1,46-56
23.12.Vlastasv. Jan Kentský1. čtení: Mal 3,1-4.23-24
Žalm: Zl 25
Evangelium: Lk 1,57-66
24.12.Adam a EvaŠtědrý den1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16
Žalm: Zl 89
Evangelium: Lk 1,67-79
25.12.1. Svátek vánočníSlavnost Narození Páně1. čtení: Iz 9,1-3.5-6
Žalm: Zl 96
2. čtení: Tit 2,11-14
Evangelium: Lk 2,1-14
26.12.Štěpánsv. Štěpán1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60
Žalm: Zl 31(30)
Evangelium: Mt 10,17-22
27.12.Žanetasv. Jan Evangelista1. čtení: 1Jan 1,1-4
Žalm: Zl 97(96)
Evangelium: Jan 20,2-8
28.12.Bohumilasv. Betlémské děti, mučedníci1. čtení: 1Jan 1,5-2,2
Žalm: Zl 124(123)
Evangelium: Mt 2,13-18
29.12.Juditasv. Tomáš Becket1. čtení: 1Jan 2,3-11
Žalm: Zl 96
Evangelium: Lk 2,22-35
30.12.Davidsv. Evžen1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a
Žalm: Zl 128(127)
2. čtení: Kol 3,12-21
Evangelium: Mt 2,13-15.19-23
31.12.Silvestrsv. Silvestr1. čtení: 1Jan 2,18-21
Žalm: Zl 96
Evangelium: Jan 1,1-18
Zpět nahoru