ZÁŘÍ

16.9.sobota 23. týdne v mezidobísv. Ludmila1. cteni: 1Tim 1,15-17
Zalm: Zl 113
Evangelium: Lk 6,43-49
17.9.24. neděle v mezidobísv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin, sv. Hildegarda z Bingenu1. cteni: Sir 27,33-28,9
Zalm: Zl 103(102)
2. cteni: Rim 14,7-9
Evangelium: Mt 18,21-35
18.9.pondělí 24. týdne v mezidobísv. Josef Kupertinský1. cteni: 1Tim 2,1-8
Zalm: Zl 28
Evangelium: Lk 7,1-10
19.9.úterý 24. týdne v mezidobísv. Januárius1. cteni: 1Tim 3,1-13
Zalm: Zl 101
Evangelium: Lk 7,11-17
20.9.středa 24. týdne v mezidobísv. Ondřej, Pavel a druhové1. cteni: 1Tim 3,14-16
Zalm: Zl 111
Evangelium: Lk 7,31-35
21.9.Svátek sv. Matouše1. cteni: Ef 4,1-7.11-13
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 9,9-13
22.9.pátek 24. týdne v mezidobísv. Mořic a druhové1. cteni: 1Tim 6,2c-12
Zalm: Zl 49
Evangelium: Lk 8,1-3
23.9.sobota 24. týdne v mezidobísv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny1. cteni: 1Tim 6,13-16
Zalm: Zl 100
Evangelium: Lk 8,4-15
24.9.25. neděle v mezidobísv. Gerard (Jaromír)1. cteni: Iz 55,6-9
Zalm: Zl 145(144)
2. cteni: Flp 1,20c-24.27a
Evangelium: Mt 20,1-16a
25.9.pondělí 25. týdne v mezidobísv. Kleofáš1. cteni: Ezd 1,1-6
Zalm: Zl 126
Evangelium: Lk 8,16-18
26.9.úterý 25. týdne v mezidobísv. Kosma a Damián1. cteni: Ezd 6,7-8.12b.14-20
Zalm: Zl 122
Evangelium: Lk 8,19-21
27.9.středa 25. týdne v mezidobísv. Vincenc z Paula1. cteni: Ezd 9,5-9
Zalm: Tob 13
Evangelium: Lk 9,1-6
28.9.Slavnost sv. Václava1. cteni: Mdr 6,9-21
Zalm: 1Kron 29
2. cteni: 1Petr 1,3-6;2,21b-24
Evangelium: Mt 16,24-27
29.9.Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela1. cteni: Dan 7,9-10.13-14
Zalm: Zl 138(137)
Evangelium: Jan 1,47-51
30.9.sobota 25. týdne v mezidobísv. Jeroným1. cteni: Zach 2,5-9.14-15a
Zalm: Jer 31
Evangelium: Lk 9,43b-45

ŘÍJEN

1.10.26. neděle v mezidobísv. Terezie od Dítěte Ježíše1. cteni: Ez 18,25-28
Zalm: Zl 25(24)
2. cteni: Flp 2,1-11
Evangelium: Mt 21,28-32
2.10.sv. andělé strážní1. cteni: Ex 23,20-23a
Zalm: Zl 91
Evangelium: Mt 18,1-5.10
3.10.úterý 26. týdne v mezidobísv. Maxmilián1. cteni: Zach 8,20-23
Zalm: Zl 87
Evangelium: Lk 9,51-56
4.10.středa 26. týdne v mezidobísv. František z Assisi1. cteni: Neh 2,1-8
Zalm: Zl 137
Evangelium: Lk 9,57-62
5.10.čtvrtek 26. týdne v mezidobísv. Palmác1. cteni: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12
Zalm: Zl 19
Evangelium: Lk 10,1-12
6.10.pátek 26. týdne v mezidobísv. Bruno1. cteni: Bar 1,15-22
Zalm: Zl 79
Evangelium: Lk 10,13-16
7.10.sobota 26. týdne v mezidobíPanna Maria Růžencová1. cteni: Bar 4,5-12.27-29
Zalm: Zl 69
Evangelium: Lk 10,17-24
8.10.27. neděle v mezidobísv. Simeon1. cteni: Iz 5,1-7
Zalm: ZI 80(79)
2. cteni: Flp 4,6-9
Evangelium: Mt 21,33-43
9.10.pondělí 27. týdne v mezidobísv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard1. cteni: Jon 1,1-2,1.11
Zalm: Jon 2
Evangelium: Lk 10,25-37
10.10.úterý 27. týdne v mezidobísv. Paulin1. cteni: Jon 3,1-10
Zalm: Zl 130
Evangelium: Lk 10,38-42
11.10.středa 27. týdne v mezidobísv. German1. cteni: Jon 4,1-11
Zalm: Zl 86
Evangelium: Lk 11,1-4
12.10.čtvrtek 27. týdne v mezidobísv. Radim1. cteni: Mal 3,13-20a
Zalm: Zl 1
Evangelium: Lk 11,5-13
13.10pátek 27. týdne v mezidobísv. Eduard1. cteni: Jl 1,13-15;2,1-2
Zalm: Zl 9
Evangelium: Lk 11,15-26
14.10.sobota 27. týdne v mezidobísv. Kalist I.1. cteni: Jl 4,12-21
Zalm: Zl 97
Evangelium: Lk 11,27-28
15.10.28. neděle v mezidobísv. Terezie od Ježíše1. cteni: Iz 25,6-l0a
Zalm: Zl 23 (22)
2. cteni: Flp 4,12-14.19-20
Evangelium: Mt 22,1-14
16.10.pondělí 28. týdne v mezidobísv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque1. cteni: Rim 1,1-7
Zalm: Zl 98
Evangelium: Lk 11,29-32
17.10.úterý 28. týdne v mezidobísv. Ignác Antiochijský1. cteni: Rim 1,16-25
Zalm: Zl 19
Evangelium: Lk 11,37-41
18.10.Svátek sv. Lukáše1. cteni: 2Tim 4,9-17b
Zalm: Zl 145(144)
Evangelium: Lk 10,1-9
19.10.čtvrtek 28. týdne v mezidobísv. Izák Jogues a druhové1. cteni: Rim 3,21-30a
Zalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54
20.10.pátek 28. týdne v mezidobísv. Irena1. cteni: Rim 4,1-8
Zalm: Zl 32
Evangelium: Lk 12,1-7
21.10.sobota 28. týdne v mezidobísv. Hilarion1. cteni: Rim 4,13.16-18
Zalm: Zl 105
Evangelium: Lk 12,8-12
22.10.29. neděle v mezidobísv. Marie Salome1. cteni: Iz 45,1.4-6
Zalm: Zl 96(95)
2. cteni: 1Sol 1,1-5b
Evangelium: Mt 22,15-21
23.10.pondělí 29. týdne v mezidobísv. Jan Kapistránský1. cteni: Rim 4,20-25
Zalm: Lk 1
Evangelium: Lk 12,13-21
24.10.úterý 29. týdne v mezidobísv. Antonín Maria Klaret1. cteni: Rim 5,12.15b.17-19.20b-21
Zalm: Zl 40
Evangelium: Lk 12,35-38
25.10.středa 29. týdne v mezidobísv. Kryšpín1. cteni: Rim 6,12-18
Zalm: Zl 124
Evangelium: Lk 12,39-48
26.10.čtvrtek 29. týdne v mezidobísv. Rustik1. cteni: Rim 6,19-23
Zalm: Zl 1
Evangelium: Lk 12,49-53
27.10.pátek 29. týdne v mezidobísv. Frumencius1. cteni: Rim 7,18-25a
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 12,54-59
28.10.Svátek sv. Šimona a Judy1. cteni: Ef 2,19-22
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Lk 6,12-19
29.10.30. neděle v mezidobísv. Narcis1. cteni: Ex 22,20-26
Zalm: Zl 18(17)
2. cteni: 1Sol 1,5c-10
Evangelium: Mt 22,34-40
30.10.pondělí 30. týdne v mezidobísv. Marcel1. cteni: Rim 8,12-17
Zalm: Zl 68
Evangelium: Lk 13,10-17
31.10.úterý 30. týdne v mezidobísv. Wolfgang1. cteni: Rim 8,18-25
Zalm: Zl 126
Evangelium: Lk 13,18-21

LISTOPAD

1.11.Slavnost Všech svatých1. cteni: Zj 7,2-4.9-14
Zalm: Zl 24(23)
2. cteni: 1Jan 3,1-3
Evangelium: Mt 5,1-12a
2.11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé1. cteni: Mdr 3,1-9
Zalm: Žl 116
2. cteni: Rim 8,14-23
Evangelium: Mt 25,31-46
3.11.pátek 30. týdne v mezidobísv. Martin de Porres1. cteni: Rim 9,1-5
Zalm: Zl 147B
Evangelium: Lk 14,1-6
4.11.sobota 30. týdne v mezidobísv. Karel Boromejský1. cteni: Rim 11,1-2a.11-12.25-29
Zalm: Zl 94
Evangelium: Lk 14,1.7-11
5.11.31. neděle v mezidobísv. Zachariáš a Alžběta1. cteni: Mal 1,14b-2,2b.8-10
Zalm: Zl 131(130)
2. cteni: 1Sol 2,7b-9.13
Evangelium: Mt 23,1-12
6.11.pondělí 31. týdne v mezidobísv. Leonard (Linhart)1. cteni: Rim 11,29-36
Zalm: Zl 69
Evangelium: Lk 14,12-14
7.11.úterý 31. týdne v mezidobísv. Wilibrord1. cteni: Rim 12,5-16a
Zalm: Zl 131
Evangelium: Lk 14,15-24
8.11.středa 31. týdne v mezidobísv. Gottfried (Bohumír)1. cteni: Rim 13,8-10
Zalm: Zl 112
Evangelium: Lk 14,25-33
9.11.Svátek Posvěcení lateránské baziliky1. cteni: Ez 47,1-2.8-9.12
Zalm: Zl 46(45)
2. cteni: 1Kor 3,9c-11.16-17
Evangelium: Jan 2,13-22
10.11.pátek 31. týdne v mezidobísv. Lev Veliký1. cteni: Rim 15,14-21
Zalm: Zl 98
Evangelium: Lk 16,1-8
11.11.sobota 31. týdne v mezidobísv. Martin1. cteni: Rim 16,3-9.16.22-27
Zalm: Zl 145
Evangelium: Lk 16,9-15
12.11.32. neděle v mezidobísv. Josafat1. cteni: Mdr 6,12-16
Zalm: Zl 63(62)
2. cteni: 1Sol 4,13-18
Evangelium: Mt 25,1-13
13.11.Svátek sv. Anežky České1. cteni: Kol 3,12-17
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 25,31-46
14.11.úterý 32. týdne v mezidobísv. Mikuláš Tavelič1. cteni: Mdr 2,23-3,9
Zalm: Zl 34
Evangelium: Lk 17,7-10
15.11.středa 32. týdne v mezidobísv. Albert Veliký1. cteni: Mdr 6,1-11
Zalm: Zl 82
Evangelium: Lk 17,11-19
16.11.čtvrtek 32. týdne v mezidobísv. Markéta Skotská1. cteni: Mdr 7,22-8,1
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 17,20-25
17.11.pátek 32. týdne v mezidobísv. Alžběta Uherská1. cteni: Mdr 13,1-9
Zalm: Zl 19
Evangelium: Lk 17,26-37
18.11.sobota 32. týdne v mezidobíPosvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla1. cteni: Mdr 18,14-16;19,6-9
Zalm: Zl 105
Evangelium: Lk 18,1-8
19.11.33. neděle v mezidobísv. Mechtilda1. cteni: Pr 31,10-13.19-20.30-31
Zalm: Zl 128 (127)
2. cteni: 1Sol 5,1-6
Evangelium: Mt 25,14-30
20.11.pondělí 33. týdne v mezidobísv. Felix z Valois1. cteni: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 18,35-43
21.11.úterý 33. týdne v mezidobíZasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě1. cteni: 2Mak 6,18-31
Zalm: Zl 3
Evangelium: Lk 19,1-10
22.11.středa 33. týdne v mezidobísv. Cecílie1. cteni: 2Mak 7,1.20-31
Zalm: Zl 17
Evangelium: Lk 19,11-28
23.11.čtvrtek 33. týdne v mezidobísv. Klement I.1. cteni: 1Mak 2,15-29
Zalm: Zl 50
Evangelium: Lk 19,41-44
24.11.pátek 33. týdne v mezidobísv. Ondřej Dung-Lac a druhové1. cteni: 1Mak 4,36-37.52-59
Zalm: 1Kron 29
Evangelium: Lk 19,45-48
25.11.sobota 33. týdne v mezidobísv. Kateřina1. cteni: 1Mak 6,1-13
Zalm: Zl 9
Evangelium: Lk 20,27-40
26.11.Slavnost Ježíše Krista Králesv. Silvestr1. cteni: Ez 34,11-12.15-17
Zalm: Zl 23(22)
2. cteni: 1Kor 15,20-26.28
Evangelium: Mt 25,31-46
27.11.pondělí 34. týdne v mezidobísv. Virgil1. cteni: Dan 1,1-6.8-20
Zalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,1-4
28.11.úterý 34. týdne v mezidobísv. Mansuet (Miloslav)1. cteni: Dan 2,31-45
Zalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,5-11
29.11.středa 34. týdne v mezidobí sv. Saturnin1. cteni: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Zalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,12-19
30.11.Svátek sv. Ondřeje1. cteni: Rim 10,9-18
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 4,18-22

PROSINEC

1.12.pátek 34. týdne v mezidobísv. Edmund Kampián1. cteni: Dan 7,2-14
Zalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,29-33
2.12.sobota 34. týdne v mezidobísv. Bibiána1. cteni: Dan 7,15-27
Zalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,34-36
3.12.1. neděle adventnísv. František Xaverský1. cteni: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7
Zalm: Zl 80(79)
2. cteni: 1Kor 1,3-9
Evangelium: Mk 13,33-37
4.12.pondělí 1. adventního týdnesv. Jan Damašský, sv. Barbora1. cteni: Iz 2,1-5
Zalm: Zl 122
Evangelium: Mt 8,5-11
5.12.úterý 1. adventního týdnesv. Sába1. cteni: Iz 11,1-10
Zalm: Zl 72
Evangelium: Lk 10,21-24
6.12.středa 1. adventního týdnesv. Mikuláš1. cteni: Iz 25,6-10a
Zalm: Zl 23
Evangelium: Mt 15,29-37
7.12.čtvrtek 1. adventního týdnesv. Ambrož1. cteni: Iz 26,1-6
Zalm: Zl 118
Evangelium: Mt 7,21.24-27
8.12.Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu1. cteni: Gn 3,9-15.20
Zalm: Zl 98(97)
2. cteni: Ef 1,3-6.11-12
Evangelium: Lk 1,26-38
9.12.sobota 1. adventního týdnesv. Valerie1. cteni: Iz 30,19-21.23-26
Zalm: Zl 147
Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8
10.12.2. neděle adventnísv. Julie a Eulálie1. cteni: Iz 40,1-5.9-11
Zalm: Zl 85(84)
2. cteni: 2Petr 3,8-14
Evangelium: Mk 1,1-8
11.12.pondělí 2. adventního týdnesv. Damas I. (Hostivít)1. cteni: Iz 35,1-10
Zalm: Zl 85
Evangelium: Lk 5,17-26
12.12.úterý 2. adventního týdnePanna Maria Guadalupská1. cteni: Iz 40,1-11
Zalm: Zl 96
Evangelium: Mt 18,12-14
13.12.středa 2. adventního týdnesv. Lucie (Světluše)1. cteni: Iz 40,25-31
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,28-30
14.12.čtvrtek 2. adventního týdnesv. Jan od Kříže1. cteni: Iz 41,13-20
Zalm: Zl 145
Evangelium: Mt 11,11-15
15.12.pátek 2. adventního týdnesv. Valerián1. cteni: Iz 48,17-19
Zalm: Zl 1
Evangelium: Mt 11,16-19
16.12.sobota 2. adventního týdnesv. Adelhaida (Adéla)1. cteni: Sir 48,1-4.9-11
Zalm: Zl 80
Evangelium: Mt 17,10-13
17.12.3. neděle adventnísv. Lazar1. cteni: Iz 61,1-2a.10-11
Zalm: Lk 1,46-48a.48b-50.53-54
2. cteni: 1Sol 5,16-24
Evangelium: Jan 1,6-8.19-28
18.12.sv. Rufus a Zosim1. cteni: Jer 23,5-8
Zalm: Zl 72
Evangelium: Mt 1,18-24
19.12.bl. Urban1. cteni: Sd 13,2-7.24-25a
Zalm: Zl 71
Evangelium: Lk 1,5-25
20.12.sv. Dominik Siloský1. cteni: Iz 7,10-14
Zalm: Zl 24
Evangelium: Lk 1,26-38
21.12.sv. Petr Kanisius1. cteni: Pis 2,8-14
Zalm: Zl 33
Evangelium: Lk 1,39-45
22.12.sv. Servul1. cteni: 1Sam 1,24-28
Zalm: 1Sam 2
Evangelium: Lk 1,46-56
23.12.sv. Jan Kentský1. cteni: Mal 3,1-4.23-24
Zalm: Zl 25
Evangelium: Lk 1,57-66
24.12.4. neděle adventníŠtědrý den1. cteni: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Zalm: Zl 89(88)
2. cteni: Rim 16,25-27
Evangelium: Lk 1,26-38
25.12.Slavnost Narození PáněSlavnost Narození Páně1. cteni: Iz 9,1-3.5-6
Zalm: Zl 96
2. cteni: Tit 2,11-14
Evangelium: Lk 2,1-14
26.12.Svátek sv. Štěpánasv. Štěpán1. cteni: Sk 6,8-10;7,54-60
Zalm: Zl 31(30)
Evangelium: Mt 10,17-22
27.12.Svátek sv. Jana Evangelistysv. Jan Evangelista1. cteni: 1Jan 1,1-4
Zalm: Zl 97(96)
Evangelium: Jan 20,2-8
28.12.Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníkůsv. Betlémské děti, mučedníci1. cteni: 1Jan 1,5-2,2
Zalm: Zl 124(123)
Evangelium: Mt 2,13-18
29.12.sv. Tomáš Becket1. cteni: 1Jan 2,3-11
Zalm: Zl 96
Evangelium: Lk 2,22-35
30.12.sv. Evžen1. cteni: 1Jan 2,12-17
Zalm: Zl 96
Evangelium: Lk 2,36-40
31.12.Svátek Svaté rodinysv. Silvestr1. cteni: Gn 15,1-6;21,1-3
Zalm: Zl 105(104)
2. cteni: Zid 11,8.11-12.17-19
Evangelium: Lk 2,22-40