ÚNOR

4.2.sobota 4. týdne v mezidobísv. Ondřej Corsini1. cteni: Zid 13,15-17.20-21
Zalm: Zl 23
Evangelium: Mk 6,30-34
5.2.5. neděle v mezidobísv. Agáta (Háta, Dobruše)1. cteni: Iz 58,7-10
Zalm: Zl 112(111)
2. cteni: 1Kor 2,1-5
Evangelium: Mt 5,13-16
6.2.pondělí 5. týdne v mezidobísv. Pavel Miki a druhové1. cteni: Gn 1,1-19
Zalm: Zl 104
Evangelium: Mk 6,53-56
7.2.úterý 5. týdne v mezidobísv. Richard1. cteni: Gn 1,20-2,4a
Zalm: Zl 8
Evangelium: Mk 7,1-13
8.2.středa 5. týdne v mezidobísv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada1. cteni: Gn 2,4b-9.15-17
Zalm: Zl 104
Evangelium: Mk 7,14-23
9.2.čtvrtek 5. týdne v mezidobísv. Apollonie1. cteni: Gn 2,18-25
Zalm: Zl 128
Evangelium: Mk 7,24-30
10.2.pátek 5. týdne v mezidobísv. Scholastika1. cteni: Gn 3,1-8
Zalm: Zl 32
Evangelium: Mk 7,31-37
11.2.sobota 5. týdne v mezidobíPanna Maria Lourdská1. cteni: Gn 3,9-24
Zalm: Zl 90
Evangelium: Mk 8,1-10
12.2.6. neděle v mezidobísv. Benedikt Aniánský1. cteni: Sir 15,16-21
Zalm: Zl 119(118)
2. cteni: 1Kor 2,6-20
Evangelium: Mt 5,17-37
13.2.pondělí 6. týdne v mezidobísv. Kateřina Ricciová1. cteni: Gn 4,1-15.25
Zalm: Zl 50
Evangelium: Mk 8,11-13
14.2.úterý 6. týdne v mezidobísv. Valentin1. cteni: Gn 6,5-8;7.1-5.10
Zalm: Zl 29
Evangelium: Mk 8,14-21
15.2.středa 6. týdne v mezidobísv. Jiřina1. cteni: Gn 8,6-13.20-22
Zalm: Zl 116B
Evangelium: Mk 8,22-26
16.2.čtvrtek 6. týdne v mezidobísv. Juliána1. cteni: Gn 9,1-13
Zalm: Zl 102
Evangelium: Mk 8,27-33
17.2.pátek 6. týdne v mezidobísv. Alexius a druhové1. cteni: Gn 11,1-9
Zalm: Zl 33
Evangelium: Mk 8,34-9,1
18.2.sobota 6. týdne v mezidobísv. Simeon1. cteni: Zid 11,1-7
Zalm: Zl 145
Evangelium: Mk 9,2-13
19.2.7. neděle v mezidobíbl. Godšalk1. cteni: Lv 19,1-2.17-18
Zalm: Zl 103(102)
2. cteni: 1Kor 3,16-23
Evangelium: Mt 5,38-48
20.2.pondělí 7. týdne v mezidobísv. Nikefor1. cteni: Sir 1,1-10
Zalm: Zl 93
Evangelium: Mk 9,14-29
21.2.úterý 7. týdne v mezidobísv. Petr Damiani1. cteni: Sir 2,1-13
Zalm: Zl 37
Evangelium: Mk 9,30-37
22.2.Popeleční středasvátek Stolce sv. Petra1. cteni: Jl 2,12-18
Zalm: Zl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17
2. cteni: 2Kor 5,20-6,2
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
23.2.čtvrtek po Popeleční středěsv. Polykarp1. cteni: Dt 30,15-20
Zalm: Zl 1
Evangelium: Lk 9,22-25
24.2.pátek po Popeleční středěsv. Modest1. cteni: Iz 58,1-9a
Zalm: Zl 51
Evangelium: Mt 9,14-15
25.2.sobota po Popeleční středěsv. Valburga1. cteni: Iz 58,9b-14
Zalm: Zl 86
Evangelium: Lk 5,27-32
26.2.1. neděle postnísv. Alexandr1. cteni: Gn 2,7-9;3,1-7
Zalm: Zl 51(50)
2. cteni: Rim 5,12-19
Evangelium: Mt 4,1-11
27.2.pondělí 1. postního týdnesv. Řehoř z Nareku1. cteni: Lv 19,1-2.11-18
Zalm: Zl 19
Evangelium: Mt 25,31-46
28.2.úterý 1. postního týdnesv. Roman1. cteni: Iz 55,10-11
Zalm: Zl 34
Evangelium: Mt 6,7-15

BŘEZEN

1.3.středa 1. postního týdnesv. Suitbert1. cteni: Jon 3,1-10
Zalm: Zl 51
Evangelium: Lk 11,29-32
2.3.čtvrtek 1. postního týdnesv. Simplicius1. cteni: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh
Zalm: Zl 138
Evangelium: Mt 7,7-12
3.3.pátek 1. postního týdnesv. Kunhuta1. cteni: Ez 18,21-28
Zalm: Zl 130
Evangelium: Mt 5,20-26
4.3.sobota 1. postního týdnesv. Kazimír1. cteni: Dt 26,16-19
Zalm: Zl 119
Evangelium: Mt 5,43-48
5.3.2. neděle postnísv. Teofil (Bohumil)1. cteni: Gn 12,1-4a
Zalm: Zl 33(32)
2. cteni: 2Tim 1,8b-10
Evangelium: Mt 17,1-9
6.3.pondělí 2. postního týdnebl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)1. cteni: Dan 9,4b-10
Zalm: Zl 79
Evangelium: Lk 6,36-38
7.3.úterý 2. postního týdnesv. Perpetua a Felicita ( Blažena)1. cteni: Iz 1,10.16-20
Zalm: Zl 50
Evangelium: Mt 23,1-12
8.3.středa 2. postního týdnesv. Jan z Boha1. cteni: Jer 18,18-20
Zalm: Zl 31
Evangelium: Mt 20,17-28
9.3.čtvrtek 2. postního týdnesv. Františka Římská1. cteni: Jer 17,5-10
Zalm: Zl 1
Evangelium: Lk 16,19-31
10.3.pátek 2. postního týdnesv. Jan Ogilvie1. cteni: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Zalm: Zl 105
Evangelium: Mt 21,33-43.45-46
11.3.sobota 2. postního týdnesv. Eulogius z Kordoby1. cteni: Mich 7,14-15.18-20
Zalm: Zl 103
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
12.3.3. neděle postnísv. Kvirin1. cteni: Ex 17,3-7
Zalm: Zl 95(94)
2. cteni: Rim 5,1-2.5-8
Evangelium: Jan 4,5-42
13.3.pondělí 3. postního týdnesv. Patricie (Vlasta)1. cteni: 2Kral 5,1-15a
Zalm: Zl 42
Evangelium: Lk 4,24-30
14.3.úterý 3. postního týdnesv. Matylda1. cteni: Dan 3,25.34-43
Zalm: Zl 25
Evangelium: Mt 18,21-35
15.3.středa 3. postního týdnesv. Longin1. cteni: Dt 4,1.5-9
Zalm: Zl 147
Evangelium: Mt 5,17-19
16.3.čtvrtek 3. postního týdnesv. Heribert1. cteni: Jer 7,23-28
Zalm: Zl 95
Evangelium: Lk 11,14-23
17.3.pátek 3. postního týdnesv. Patrik1. cteni: Oz 14,2-10
Zalm: Zl 81
Evangelium: Mk 12,28b-34
18.3.sobota 3. postního týdnesv. Cyril Jeruzalémský1. cteni: Oz 6,1-6
Zalm: Zl 51
Evangelium: Lk 18,9-14
19.3.4. neděle postní4.neděle postní1. cteni: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a
Zalm: Zl 23(22)
2. cteni: Ef 5,8-14
Evangelium: Jan 9,1-41
20.3.Slavnost sv. JosefaSlavnost sv. Josefa1. cteni: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16
Zalm: Zl 89(88)
2. cteni: Rim 4,13.16-18.22
Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a
21.3.úterý 4. postního týdnebl. Serapion1. cteni: Ez 47,1-9.12
Zalm: Zl 46
Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16
22.3.středa 4. postního týdnesv. Epafrodit1. cteni: Iz 49,8-15
Zalm: Zl 145
Evangelium: Jan 5,17-30
23.3.čtvrtek 4. postního týdnesv. Turibius z Mongroveja1. cteni: Ex 32,7-14
Zalm: Zl 106
Evangelium: Jan 5,31-47
24.3.pátek 4. postního týdnesv. Kateřina Švédská1. cteni: Mdr 2,1a.12-22
Zalm: Zl 34
Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
25.3.Slavnost Zvěstování PáněSlavnost Zvěstování Páně1. cteni: Iz 7,10-14
Zalm: Zl 40(39)
2. cteni: Zid 10,4-10
Evangelium: Lk 1,26-38
26.3.5. neděle postnísv. Kastulus (Haštal)1. cteni: Ez 37,12-14
Zalm: Zl 130(129)
2. cteni: Rim 8,8-11
Evangelium: Jan 11,1-45
27.3.pondělí 5. postního týdnesv. Rupert1. cteni: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Zalm: Zl 23
Evangelium: Jan 8,1-11
28.3.úterý 5. postního týdnesv. Rogát1. cteni: Nm 21,4b-9
Zalm: Zl 102
Evangelium: Jan 8,21-30
29.3.středa 5. postního týdnebl. Ludolf (Slavomil)1. cteni: Dan 3,14-20.91-92.95
Zalm: Dan 3
Evangelium: Jan 8,31-42
30.3.čtvrtek 5. postního týdnesv. Jan Klimak1. cteni: Gn 17,3-9
Zalm: Zl 105
Evangelium: Jan 8,51-59
31.3. pátek 5. postního týdne bl. Balbína 1. cteni: Jer 20,10-13
Zalm: Zl 18
Evangelium: Jan 10,31-42

DUBEN

1.4.sobota 5. postního týdnesv. Makarius (Blahomír)1. cteni: Ez 37,21-28
Zalm: Jer 31
Evangelium: Jan 11,45-56
2.4.6. neděle postní – Květná nedělesv. František z Pauly1. cteni: Iz 50,4-7
Zalm: Zl 22(21)
2. cteni: Flp 2,6-11
Evangelium: Mt 26,14-27,66
3.4.pondělí Svatého týdnesv. Nikita1. cteni: Iz 42,1-7
Zalm: Zl 27
Evangelium: Jan 12,1-11
4.4.úterý Svatého týdnesv. Izidor1. cteni: Iz 49,1-6
Zalm: Zl 71
Evangelium: Jan 13,21-33.36-38
5.4.středa Svatého týdnesv. Vincenc Ferrerský1. cteni: Iz 50,4-9a
Zalm: Zl 69
Evangelium: Mt 26,14-25
6.4.Zelený čtvrtekZelený čtvrtek1. cteni: Ex 12,1-8.11-14
Zalm: Zl 116(115)
2. cteni: 1Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13,1-15
7.4.Velký pátekVelký pátek1. cteni: Iz 52,13-53,12
Zalm: Zl 31(30)
2. cteni: Zd 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
8.4.Bílá sobotaBílá sobota1. cteni:
Zalm:
Evangelium:
9.4.Slavnost Zmrtvýchvstání PáněSlavnost Zmrtvýchvstání Páně1. cteni: Sk 10,34a.37-43
Zalm: Zl 118(117)
2. cteni: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9
10.4.pondělí velikonočního oktávusv. Michael de Sanctis1. cteni: Sk 2,14.22b-33
Zalm: Zl 16
Evangelium: Mt 28,8-15
11.4.úterý velikonočního oktávusv. Stanislav1. cteni: Sk 2,36-41
Zalm: Zl 33
Evangelium: Jan 20,11-18
12.4.středa velikonočního oktávusv. Julius1. cteni: Sk 3,1-10
Zalm: Zl 105
Evangelium: Lk 24,13-35
13.4.čtvrtek velikonočního oktávusv. Martin I.1. cteni: Sk 3,11-26
Zalm: Zl 8
Evangelium: Lk 24,35-48
14.4.pátek velikonočního oktávusv. Lambert1. cteni: Sk 4,1-12
Zalm: Zl 118
Evangelium: Jan 21,1-14
15.4.sobota velikonočního oktávusv. Anastázie1. cteni: Sk 4,13-21
Zalm: Zl 118
Evangelium: Mk 16,9-15
16.4.2. neděle velikonočnísv. Bernadetta Soubirousová1. cteni: Sk 2,42-47
Zalm: Zl 118(117)
2. cteni: 1Pt 1,3-9
Evangelium: Jan 20,19-31
17.4.pondělí 2. velikonočního týdnesv. Inocenc1. cteni: Sk 4,23-31
Zalm: Zl 2
Evangelium: Jan 3,1-8
18.4.úterý 2. velikonočního týdnesv. Krescenc (Rostislav)1. cteni: Sk 4,32-37
Zalm: Zl 93
Evangelium: Jan 3,7b-15
19.4.středa 2. velikonočního týdnesv. Ema1. cteni: Sk 5,17-26
Zalm: Zl 34
Evangelium: Jan 3,16-21
20.4.čtvrtek 2. velikonočního týdnesv. Hugo1. cteni: Sk 5,27-33
Zalm: Zl 34
Evangelium: Jan 3,31-36
21.4.pátek 2. velikonočního týdnesv. Anselm1. cteni: Sk 5,34-42
Zalm: Zl 27
Evangelium: Jan 6,1-15
22.4.sobota 2. velikonočního týdnesv. Leonid1. cteni: Sk 6,1-7
Zalm: Zl 33
Evangelium: Jan 6,16-21
23.4.3. neděle velikonočníSvátek sv. Vojtěcha1. cteni: Sk 2,14.22-28
Zalm: Zl 16(15)
2. cteni: 1Pt 1,17-21
Evangelium: Lk 24,13-35
24.4.pondělí 3. velikonočního týdnesv. Jiří1. cteni: Sk 6,8-15
Zalm: Zl 119
Evangelium: Jan 6,22-29
25.4.Svátek sv. Marka1. cteni: 1 Pt 5,5b-14
Zalm: Zl 89
2. cteni:
Evangelium: Mk 16,15-20
26.4.středa 3. velikonočního týdnesv. Richarius1. cteni: Sk 8,1b-8
Zalm: Zl 66
Evangelium: Jan 6,35-40
27.4.čtvrtek 3. velikonočního týdnesv. Zita1. cteni: Sk 8,26-40
Zalm: Zl 66
Evangelium: Jan 6,44-51
28.4.pátek 3. velikonočního týdnesv. Petr Chanel – sv. Ludvík Maria Grignion1. cteni: Sk 9,1-20
Zalm: Zl 117
Evangelium: Jan 6,52-59
29.4.Svátek sv. Kateřiny Sienské1. cteni: 1Jan 1,5-2,2
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,25-30
30.4. 4. neděle velikonoční sv. Zikmund1. cteni: Sk 2,14a.36-41
Zalm: Zl 23(22)
2. cteni: 1Petr 2,20b-25
Evangelium: Jan 10,1-10

KVĚTEN

1.5. Dělník sv. Josef1. cteni: Gn 1,26-2,3
Zalm: Zl 90(89)
Evangelium: Mt 13,54-58
2.5.úterý 4. velikonočního týdnesv. Atanáš1. cteni: Sk 11,19-26
Zalm: Zl 87
Evangelium: Jan 10,22-30
3.5.Svátek sv. Filipa a Jakuba1. cteni: 1Kor 15,1-8
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Jan 14,6-14
4.5.čtvrtek 4. velikonočního týdnesv. Florián1. cteni: Sk 13,13-25
Zalm: Zl 89
Evangelium: Jan 13,16-20
5.5.pátek 4. velikonočního týdnesv. Gothard1. cteni: Sk 13,26-33
Zalm: Zl 2
Evangelium: Jan 14,1-6
6.5.sobota 4. velikonočního týdnesv. Jan Sarkander1. cteni: Sk 13,44-52
Zalm: Zl 98
Evangelium: Jan 14,7-14
7.5.5. neděle velikonočnísv. Benedikt II.1. cteni: Sk 6,1-7
Zalm: Zl 33(32)
2. cteni: 1Pt 2,4-9
Evangelium: Jan 14,1-12
8.5.pondělí 5. velikonočního týdnePanna Maria, Prostřednice všech milostí1. cteni: Sk 14,5-18
Zalm: Zl 115
Evangelium: Jan 14,21-26
9.5.úterý 5. velikonočního týdnesv. Hermus1. cteni: Sk 14,19-28
Zalm: Zl 145
Evangelium: Jan 14,27-31a
10.5.středa 5. velikonočního týdnesv. Jan z Avily1. cteni: Sk 15,1-6
Zalm: Zl 122
Evangelium: Jan 15,1-8
11.5.čtvrtek 5. velikonočního týdnesv. Ignác z Láconi1. cteni: Sk 15,7-21
Zalm: Zl 96
Evangelium: Jan 15,9-11
12.5.pátek 5. velikonočního týdnesv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus1. cteni: Sk 15,22-31
Zalm: Zl 57
Evangelium: Jan 15,12-17
13.5.sobota 5. velikonočního týdnesv. Ondřej Hubert Fournet1. cteni: Sk 16,1-10
Zalm: Zl 100
Evangelium: Jan 15,18-21
14.5.6. neděle velikonočníSvátek sv. Matěje, apoštola1. cteni: Sk 8,5-8.14-17
Zalm: Zl 66(65)
2. cteni: 1Pt 3,15-18
Evangelium: Jan 14,15-21
15.5.pondělí 6. velikonočního týdnesv. Žofie1. cteni: Sk 16,11-15
Zalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a
16.5.Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech1. cteni: Rim 8,31b-39
Zalm: Zl 69(68)
Evangelium: Mt 10,17-22
17.5.středa 6. velikonočního týdnesv. Paschal Baylon1. cteni: Sk 17,15.22-18,1
Zalm: Zl 148
Evangelium: Jan 16,12-15
18.5.Nanebevstoupení Páněsv. Jan I.1. cteni: Sk 1,1-11
Zalm: Zl 47(46)
2. cteni: Ef 1,17-23
Evangelium: Mt 28,16-20
19.5.pátek 6. velikonočního týdnesv. Petr Celestýn1. cteni: Sk 18,9-18
Zalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,20-23a
20.5.sobota 6. velikonočního týdnesv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský1. cteni: Sk 18,23-28
Zalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,23b-28
21.5.7. neděle velikonočnísv. Ondřej Bobola1. cteni: Sk 1,12-14
Zalm: Zl 27(26)
2. cteni: 1Pt 4,13-16
Evangelium: Jan 17,1-11a
22.5.pondělí 7. velikonočního týdnesv. Julie1. cteni: Sk 19,1-8
Zalm: Zl 68
Evangelium: Jan 16,29-33
23.5.úterý 7. velikonočního týdnesv. Jan Křtitel de Rossi1. cteni: Sk 20,17-27
Zalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,1-11a
24.5.středa 7. velikonočního týdnesv. Vincent Lerinský1. cteni: Sk 20,28-38
Zalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,11b-19
25.5.čtvrtek 7. velikonočního týdnesv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi1. cteni: Sk 22,30;23,6-11
Zalm: Zl 16
Evangelium: Jan 17,20-26
26.5.pátek 7. velikonočního týdnesv. Filip Neri1. cteni: Sk 25,13b-21
Zalm: Zl 103
Evangelium: Jan 21,15-19
27.5.sobota 7. velikonočního týdnesv. Augustin z Canterbury1. cteni: Sk 28,16-20.30-31
Zalm: Zl 11
Evangelium: Jan 21,20-25
28.5.Slavnost Seslání Ducha Svatéhosv. Emil1. cteni: Sk 2,1-11
Zalm: Zl 104(103)
2. cteni: 1Kor 12,3b-7.12-13
Evangelium: Jan 20,19-23
29.5.Panna Maria Matka církvesv. Maximin1. cteni: Sir 17,20-28
Zalm: Zl 32
Evangelium: Mk 10,17-27
30.5.úterý 8. týdne v mezidobí sv. Zdislava1. cteni: Sir 35,1-15
Zalm: Zl 50
Evangelium: Mk 10,28-31
31.5. Svátek Navštívení Panny Marie1. cteni: Sof 3,14-18
Zalm: Iz 12
Evangelium: Lk 1,39-56

ČERVEN

1.6.čtvrtek 8. týdne v mezidobísvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze1. cteni: Jer 31, 31-34
Zalm: Žl 110
Evangelium: Mk 14, 22-25
2.6.pátek 8. týdne v mezidobísv. Marcelin a Petr1. cteni: Sir 44,1.9-13
Zalm: Zl 149
Evangelium: Mk 11,11-25
3.6.sobota 8. týdne v mezidobísv. Karel Lwanga a druhové1. cteni: Sir 51,17-28
Zalm: Zl 19
Evangelium: Mk 11,27-33
4.6.Slavnost Nejsvětější Trojicesv. František Caracciolo1. cteni: Ex 34,4b-6.8-9
Zalm: Dan 3
2. cteni: 2Kor 13,11-13
Evangelium: Jan 3,16-18
5.6.pondělí 9. týdne v mezidobísv. Bonifác1. cteni: Tob 1,3;2,1a-8
Zalm: Zl 112
Evangelium: Mk 12,1-12
6.6.úterý 9. týdne v mezidobísv. Norbert1. cteni: Tob 2,9-14
Zalm: Zl 112
Evangelium: Mk 12,13-17
7.6.středa 9. týdne v mezidobísv. Robert1. cteni: Tob 3,1-11a.16-17a
Zalm: Zl 25
Evangelium: Mk 12,18-27
8.6.Těla a krve Páněsv. Medard1. cteni: Dt 8,2-3.14b-l6a
Zalm: Zl 147
2. cteni: 1Kor 10,16-17
Evangelium: Jan 6,51-58
9.6.pátek 9. týdne v mezidobísv. Efrém Syrský1. cteni: Tob 11,5-17
Zalm: Zl 146
Evangelium: Mk 12,35-37
10.6.sobota 9. týdne v mezidobísv. Maxim1. cteni: Tob 12,1.5-15.20
Zalm: Tob 13
Evangelium: Mk 12,38-44
11.6.10. neděle v mezidobísv. Barnabáš1. cteni: Oz 6,3-6
Zalm: Zl 50(49)
2. cteni: Rim 4,18-25
Evangelium: Mt 9,9-13
12.6.pondělí 10. týdne v mezidobísv. Jan z Fakunda1. cteni: 2Kor 1,1-7
Zalm: Zl 34
Evangelium: Mt 5,1-12
13.6.úterý 10. týdne v mezidobísv. Antonín z Padovy1. cteni: 2Kor 1,18-22
Zalm: Zl 119
Evangelium: Mt 5,13-16
14.6.středa 10. týdne v mezidobísv. Anastáz1. cteni: 2Kor 3,4-11
Zalm: Zl 99
Evangelium: Mt 5,17-19
15.6.čtvrtek 10. týdne v mezidobísv. Vít1. cteni: 2Kor 3,15-4,1.3-6
Zalm: Zl 85
Evangelium: Mt 5,20-26
16.6.Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšovasv. Benon (Zbyněk)1. cteni: Dt 7,6-11
Zalm: Zl 103(102)
2. cteni: 1Jan 4,7-16
Evangelium: Mt 11,25-30
17.6.Památka Neposkvrněného srdce Panny Mariesv. Řehoř Barbarigo1. cteni: Iz 61,9-11
Zalm: 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd
2. cteni: 1Jan 4,7-16
Evangelium: Lk 2,41-51
18.6.11. neděle v mezidobísv. Marina1. cteni: Ex 19,2-6a
Zalm: Zl 100(99),2.3.5
2. cteni: Rim 5,6-11
Evangelium: Mt 9,36-10,8
19.6.pondělí 11. týdne v mezidobísv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald1. cteni: 2Kor 6,1-10
Zalm: Zl 98
Evangelium: Mt 5,38-42
20.6.úterý 11. týdne v mezidobísv. Silverius1. cteni: 2Kor 8,1-9
Zalm: Zl 146
Evangelium: Mt 5,43-48
21.6.středa 11. týdne v mezidobísv. Alois Gonzaga1. cteni: 2Kor 9,6-11
Zalm: Zl 112
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
22.6.čtvrtek 11. týdne v mezidobísv. Jan Fisher a Tomáš More1. cteni: 2Kor 11,1-11
Zalm: Zl 111
Evangelium: Mt 6,7-15
23.6.pátek 11. týdne v mezidobísv. Josef Cafasso1. cteni: 2Kor 11,18.21b-30
Zalm: Zl 34
Evangelium: Mt 6,19-23
24.6.Slavnost Narození sv. Jana Křtitele1. cteni: Iz 49,1-6
Zalm: Zl 139
2. cteni: Sk 13,22-26
Evangelium: Lk 1,57-66.80
25.6.12. neděle v mezidobísv. Vilém, ct. Ivan1. cteni: Jer 20,10-13
Zalm: Zl 69(68)
2. cteni: Rim 5,12-15
Evangelium: Mt 10,26-33
26.6.pondělí 12. týdne v mezidobísv. Jan a Pavel1. cteni: Gn 12,1-9
Zalm: Zl 33
Evangelium: Mt 7,1-5
27.6.úterý 12. týdne v mezidobísv. Cyril Alexandrijský1. cteni: Gn 13,2.5-18
Zalm: Zl 15
Evangelium: Mt 7,6.12-14
28.6.středa 12. týdne v mezidobísv. Irenej (Lubomír)1. cteni: Gn 15,1-12.17-18
Zalm: Zl 105
Evangelium: Mt 7,15-20
29.6.Slavnost sv. Petra a Pavla1. cteni: Sk 12,1-11
Zalm: Zl 34(33)
2. cteni: 2Tim 4,6-8.17-18
Evangelium: Mt 16,13-19
30.6.pátek 12. týdne v mezidobísv. prvomučedníci římští1. cteni: Gn 17,1.5.9-10.15-22
Zalm: Zl 128
Evangelium: Mt 8,1-4

ČERVENEC

1.7.sobota 12. týdne v mezidobísv. Theobald (Děpolt)1. cteni: Gn 18,1-15
Zalm: Lk 1
Evangelium: Mt 8,5-17
2.7.13. neděle v mezidobísv. Ota1. cteni: 2Kral 4,8-11.14-16a
Zalm: Zl 89(88)
2. cteni: Rim 6,3-4.8-11
Evangelium: Mt 10,37-42
3.7.Svátek sv. Tomáše1. cteni: Ef 2,19-22
Zalm: Zl 117(116)
Evangelium: Jan 20,24-29
4.7.úterý 13. týdne v mezidobísv. Prokop1. cteni: Gn 19,15-29
Zalm: Zl 26
Evangelium: Mt 8,23-27
5.7.Slavnost sv. Cyrila a Metoděje1. cteni: Iz 61,1-3a
Zalm: Zl 117(116)
2. cteni: 2Kor 4,1-2.5-7
Evangelium: Lk 10,1-9
6.7.čtvrtek 13. týdne v mezidobísv. Marie Gorettiová1. cteni: Gn 22,1-19
Zalm: Zl 116A
Evangelium: Mt 9,1-8
7.7.pátek 13. týdne v mezidobísv. Wilibald1. cteni: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67
Zalm: Zl 106
Evangelium: Mt 9,9-13
8.7.sobota 13. týdne v mezidobísv. Kilián1. cteni: Gn 27,1-5.15-29
Zalm: Zl 135
Evangelium: Mt 9,14-17
9.7.14. neděle v mezidobísv. Veronika Giulianiová1. cteni: Zach 9,9-10
Zalm: Zl 145(144)
2. cteni: Rim 8,9.11-13
Evangelium: Mt 11,25-30
10.7.pondělí 14. týdne v mezidobísv. Amálie (Libuše)1. cteni: Gn 28,10-22a
Zalm: Zl 91
Evangelium: Mt 9,18-26
11.7.Svátek sv. Benedikta1. cteni: Pr 2,1-9
Zalm: Zl 34(33)
Evangelium: Mt 19,27-29
12.7.středa 14.týdne v mezidobísv. Jan Qualbert1. cteni: Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a
Zalm: Zl 33
Evangelium: Mt 10,1-7
13.7.čtvrtek 14. týdne v mezidobísv. Jindřich1. cteni: Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5
Zalm: Zl 105
Evangelium: Mt 10,7-15
14.7.pátek 14. týdne v mezidobíbl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis1. cteni: Gn 46,1-7.28-30
Zalm: Zl 37
Evangelium: Mt 10,16-23
15.7.sobota 14. týdne v mezidobísv. Bonaventura1. cteni: Gn 49,29-32;50,15-26a
Zalm: Zl 105
Evangelium: Mt 10,24-33
16.7.15. neděle v mezidobíPanna Maria Karmelská1. cteni: Iz 55,10-11
Zalm: Zl 65(64)
2. cteni: Rim 8,18-23
Evangelium: Mt 13,1-23
17.7.pondělí 15. týdne v mezidobísv. Česlav a Hyacint1. cteni: Ex 1,8-14.22
Zalm: Zl 124
Evangelium: Mt 10,34-11,1
18.7.úterý 15. týdne v mezidobísv. Emilián1. cteni: Ex 2,1-15a
Zalm: Zl 69
Evangelium: Mt 11,20-24
19.7.středa 15. týdne v mezidobísv. Makrina1. cteni: Ex 3,1-6.9-12
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,25-27
20.7.čtvrtek 15. týdne v mezidobísv. Eliáš1. cteni: Ex 3,13-20
Zalm: Zl 105
Evangelium: Mt 11,28-30
21.7.pátek 15. týdne v mezidobísv. Vavřinec z Brindisi1. cteni: Ex 11,10-12,14
Zalm: Zl 116B
Evangelium: Mt 12,1-8
22.7.Svátek sv. Marie Magdalény1. cteni: Pís 3,1-4a
Zalm: Zl 63,2.3-4.5-6.8-9
Evangelium: Jan 20,1.11-18
23.7.16. neděle v mezidobíSvátek sv. Brigity1. cteni: Mdr 12,13.16-19
Zalm: Zl 86(85)
2. cteni: Rim 8,26-27
Evangelium: Mt 13,24-43
24.7.pondělí 16. týdne v mezidobísv. Kristina1. cteni: Ex 14,5-18
Zalm: Ex 15
Evangelium: Mt 12,38-42
25.7.svátek sv. Jakuba apoštola1. cteni: 2Kor 4,7-15
Zalm: Zl 126(125)
Evangelium: Mt 20,20-28
26.7.středa 16. týdne v mezidobísv. Jáchym a Anna1. cteni: Ex 16,1-5.9-15
Zalm: Zl 78
Evangelium: Mt 13,1-9
27.7.čtvrtek 16. týdne v mezidobísv. Gorazd a druhové1. cteni: Ex 19,1-2.9-11.16-20b
Zalm: Dan 3
Evangelium: Mt 13,10-17
28.7.pátek 16. týdne v mezidobísv. Nazarius a Celsus1. cteni: Ex 20,1-17
Zalm: Zl 19
Evangelium: Mt 13,18-23
29.7.sobota 16. týdne v mezidobísv. Marta, Marie a Lazar1. cteni: Ex 24,3-8
Zalm: Zl 50
Evangelium: Mt 13,24-30
30.7.17. neděle v mezidobísv. Petr Chryzolog1. cteni: 1Kral 3,5.7-12
Zalm: Zl 119(118)
2. cteni: Rim 8,28-30
Evangelium: Mt 13,44-52
31.7. pondělí 17. týdne v mezidobí sv. Ignác z Loyoly1. cteni: Ex 32,15-24.30-34
Zalm: Zl 106
Evangelium: Mt 13,31-35

SRPEN

1.8.úterý 17. týdne v mezidobísv. Alfons z Liguori1. cteni: Ex 33,7-11;34,5b-9.28
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 13,36-43
2.8.středa 17. týdne v mezidobísv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard1. cteni: Ex 34,29-35
Zalm: Zl 99
Evangelium: Mt 13,44-46
3.8.čtvrtek 17. týdne v mezidobísv. Lydie1. cteni: Ex 40,16-21.34-38
Zalm: Zl 84
Evangelium: Mt 13,47-53
4.8.pátek 17. týdne v mezidobísv. Jan Maria Vianney1. cteni: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
Zalm: Zl 81
Evangelium: Mt 13,54-58
5.8.sobota 17. týdne v mezidobíPosvěcení římské baziliky Panny Marie1. cteni: Lv 25,1.8-17
Zalm: Zl 67
Evangelium: Mt 14,1-12
6.8.Svátek Proměnění PáněSvátek Proměnění Páně1. cteni: Dan 7,9-10.13-14
Zalm: Zl 97(96)
2. cteni: 2Petr 1,16-19
Evangelium: cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36
7.8.pondělí 18. týdne v mezidobísv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové1. cteni: Nm 11,4b-15
Zalm: Zl 81
Evangelium: Mt 14,13-21
8.8.úterý 18. týdne v mezidobísv. Dominik1. cteni: Nm 12,1-13
Zalm: Zl 51
Evangelium: Mt 14,22-36
9.8.Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže1. cteni: 1Petr 4,12-19
Zalm: Zl 31
Evangelium: Lk 9,23-26
10.8.Svátek sv. Vavřince1. cteni: 2Kor 9,6-10
Zalm: Zl 112(111)
Evangelium: Jan 12,24-26
11.8.pátek 18. týdne v mezidobísv. Klára1. cteni: Dt 4,32-40
Zalm: Zl 77
Evangelium: Mt 16,24-28
12.8.sobota 18. týdne v mezidobísv. Euplus, sv. Jana Františka de Chantal1. cteni: Dt 6,4-13
Zalm: Zl 18
Evangelium: Mt 17,14-20
13.8.19. neděle v mezidobísv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans1. cteni: 1Kral 19,9a.11-13a
Zalm: Zl 85(84)
2. cteni: Rim 9,1-5
Evangelium: Mt 14,22-33
14.8.pondělí 19. týdne v mezidobísv. Maxmilián Kolbe1. cteni: Dt 10,12-22
Zalm: Zl 147B
Evangelium: Mt 17,22-27
15.8.Slavnost Nanebevzetí Panny MarieSlavnost Nanebevzetí Panny Marie1. cteni: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Zalm: Zl 45(44)
2. cteni: 1Kor 15,20-27a
Evangelium: Lk 1,39-56
16.8.středa 19. týdne v mezidobísv. Štěpán Uherský1. cteni: Dt 34,1-12
Zalm: Zl 66
Evangelium: Mt 18,15-20
17.8.čtvrtek 19. týdne v mezidobísv. Myron1. cteni: Joz 3,7-10a.11.13-17
Zalm: Zl 114
Evangelium: Mt 18,21-19,1
18.8.pátek 19. týdne v mezidobísv. Helena1. cteni: Joz 24,1-13
Zalm: Zl 136
Evangelium: Mt 19,3-12
19.8.sobota 19. týdne v mezidobísv. Jan Eudes1. cteni: Joz 24,14-29
Zalm: Zl 16
Evangelium: Mt 19,13-15
20.8.20. neděle v mezidobísv. Bernard1. cteni: Iz 56,1.6-7
Zalm: Zl 67(66)
2. cteni: Rim 11,13-15.29-32
Evangelium: Mt 15,21-28
21.8.pondělí 20. týdne v mezidobísv. Pius X.1. cteni: Sd 2,11-19
Zalm: Zl 106
Evangelium: Mt 19,16-22
22.8.úterý 20. týdne v mezidobíPanna Maria Královna1. cteni: Sd 6,11-24a
Zalm: Zl 85
Evangelium: Mt 19,23-30
23.8.středa 20. týdne v mezidobísv. Růžena z Limy1. cteni: Sd 9,6-15
Zalm: Zl 21
Evangelium: Mt 20,1-16a
24.8.Svátek sv. Bartoloměje apoštola1. cteni: Zj 21,9b-14
Zalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51
25.8.pátek 20. týdne v mezidobísv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové1. cteni: Rt 1,1.3-6.14b-16.22
Zalm: Zl 146
Evangelium: Mt 22,34-40
26.8.sobota 20. týdne v mezidobíct. Martin Středa1. cteni: Rt 2,1-3.8-11;4,13-17
Zalm: Zl 128
Evangelium: Mt 23,1-12
27.8.21. neděle v mezidobísv. Monika1. cteni: Iz 22,19-23
Zalm: Zl 138(137)
2. cteni: Rim 11,33-36
Evangelium: Mt 16,13-20
28.8.pondělí 21. týdne v mezidobísv. Augustin1. cteni: 1Sol 1,1-5.8b-10
Zalm: Zl 149
Evangelium: Mt 23,13-22
29.8.Umučení sv. Jana Křtitele1. cteni: Jer 1,17-19
Zalm: Zl 71
Evangelium: Mk 6,17-29
30.8.středa 21. týdne v mezidobísv. Fiakr1. cteni: 1Sol 2,9-13
Zalm: Zl 139
Evangelium: Mt 23,27-32
31.8.čtvrtek 21. týdne v mezidobí sv. Rajmund 1. cteni: 1Sol 3,7-13
Zalm: Zl 90
Evangelium: Mt 24,42-51

ZÁŘÍ

1.9.pátek 21. týdne v mezidobísv. Jiljí1. cteni: 1Sol 4,1-8
Zalm: Zl 97
Evangelium: Mt 25,1-13
2.9.sobota 21. týdne v mezidobísv. Justus1. cteni: 1Sol 4,9-11
Zalm: Zl 98
Evangelium: Mt 25,14-30
3.9.22. neděle v mezidobísv. Řehoř Veliký1. cteni: Jer 20,7-9
Zalm: Zl 63(62)
2. cteni: Rim 12,1-2
Evangelium: Mt 16,21-27
4.9.pondělí 22. týdne v mezidobísv. Růžena z Viterba1. cteni: 1Sol 4,13-18
Zalm: Zl 96
Evangelium: Lk 4,16-30
5.9.úterý 22. týdne v mezidobísv. Viktorin (Vítězslav)1. cteni: 1Sol 5,1-6.9-11
Zalm: Zl 27
Evangelium: Lk 4,31-37
6.9.středa 22. týdne v mezidobísv. Magnus1. cteni: Kol 1,1-8
Zalm: Zl 52
Evangelium: Lk 4,38-44
7.9.čtvrtek 22. týdne v mezidobísv. Melichar Grodecký1. cteni: Kol 1,9-14
Zalm: Zl 98
Evangelium: Lk 5,1-11
8.9.Svátek Narození Panny Marie1. cteni: Mich 5,1-4a
Zalm: Zl 13(12)
Evangelium: Mt 1,1-16.18-23
9.9.sobota 22. týdne v mezidobísv. Petr Klaver1. cteni: Kol 1,21-23
Zalm: Zl 54
Evangelium: Lk 6,1-5
10.9.23. neděle v mezidobíbl. Karel Spinola1. cteni: Ez 33,7-9
Zalm: Zl 95(94)
2. cteni: Rim 13,8-10
Evangelium: Mt 18,15-20
11.9.pondělí 23. týdne v mezidobísv. Emil1. cteni: Kol 1,24-2,3
Zalm: Zl 62
Evangelium: Lk 6,6-11
12.9.úterý 23. týdne v mezidobísv. Quido, Jméno Panny Marie1. cteni: Kol 2,6-15
Zalm: Zl 145
Evangelium: Lk 6,12-19
13.9.středa 23. týdne v mezidobísv. Jan Zlatoústý1. cteni: Kol 3,1-11
Zalm: Zl 145
Evangelium: Lk 6,20-26
14.9.Svátek Povýšení sv. křížeSvátek Povýšení sv. kříže1. cteni: Nm 21,4b-9
Zalm: Zl 78(77)
2. cteni: Flp 2,6-11
Evangelium: Jan 3,13-17
15.9.Panna Maria Bolestná1. cteni: Zid 5,7-9
Zalm: Zl 31
Evangelium: Jan 19,25-27
16.9.sobota 23. týdne v mezidobísv. Ludmila1. cteni: 1Tim 1,15-17
Zalm: Zl 113
Evangelium: Lk 6,43-49
17.9.24. neděle v mezidobísv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin, sv. Hildegarda z Bingenu1. cteni: Sir 27,33-28,9
Zalm: Zl 103(102)
2. cteni: Rim 14,7-9
Evangelium: Mt 18,21-35
18.9.pondělí 24. týdne v mezidobísv. Josef Kupertinský1. cteni: 1Tim 2,1-8
Zalm: Zl 28
Evangelium: Lk 7,1-10
19.9.úterý 24. týdne v mezidobísv. Januárius1. cteni: 1Tim 3,1-13
Zalm: Zl 101
Evangelium: Lk 7,11-17
20.9.středa 24. týdne v mezidobísv. Ondřej, Pavel a druhové1. cteni: 1Tim 3,14-16
Zalm: Zl 111
Evangelium: Lk 7,31-35
21.9.Svátek sv. Matouše1. cteni: Ef 4,1-7.11-13
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 9,9-13
22.9.pátek 24. týdne v mezidobísv. Mořic a druhové1. cteni: 1Tim 6,2c-12
Zalm: Zl 49
Evangelium: Lk 8,1-3
23.9.sobota 24. týdne v mezidobísv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny1. cteni: 1Tim 6,13-16
Zalm: Zl 100
Evangelium: Lk 8,4-15
24.9.25. neděle v mezidobísv. Gerard (Jaromír)1. cteni: Iz 55,6-9
Zalm: Zl 145(144)
2. cteni: Flp 1,20c-24.27a
Evangelium: Mt 20,1-16a
25.9.pondělí 25. týdne v mezidobísv. Kleofáš1. cteni: Ezd 1,1-6
Zalm: Zl 126
Evangelium: Lk 8,16-18
26.9.úterý 25. týdne v mezidobísv. Kosma a Damián1. cteni: Ezd 6,7-8.12b.14-20
Zalm: Zl 122
Evangelium: Lk 8,19-21
27.9.středa 25. týdne v mezidobísv. Vincenc z Paula1. cteni: Ezd 9,5-9
Zalm: Tob 13
Evangelium: Lk 9,1-6
28.9.Slavnost sv. Václava1. cteni: Mdr 6,9-21
Zalm: 1Kron 29
2. cteni: 1Petr 1,3-6;2,21b-24
Evangelium: Mt 16,24-27
29.9.Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela1. cteni: Dan 7,9-10.13-14
Zalm: Zl 138(137)
Evangelium: Jan 1,47-51
30.9.sobota 25. týdne v mezidobísv. Jeroným1. cteni: Zach 2,5-9.14-15a
Zalm: Jer 31
Evangelium: Lk 9,43b-45

ŘÍJEN

1.10.26. neděle v mezidobísv. Terezie od Dítěte Ježíše1. cteni: Ez 18,25-28
Zalm: Zl 25(24)
2. cteni: Flp 2,1-11
Evangelium: Mt 21,28-32
2.10.sv. andělé strážní1. cteni: Ex 23,20-23a
Zalm: Zl 91
Evangelium: Mt 18,1-5.10
3.10.úterý 26. týdne v mezidobísv. Maxmilián1. cteni: Zach 8,20-23
Zalm: Zl 87
Evangelium: Lk 9,51-56
4.10.středa 26. týdne v mezidobísv. František z Assisi1. cteni: Neh 2,1-8
Zalm: Zl 137
Evangelium: Lk 9,57-62
5.10.čtvrtek 26. týdne v mezidobísv. Palmác1. cteni: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12
Zalm: Zl 19
Evangelium: Lk 10,1-12
6.10.pátek 26. týdne v mezidobísv. Bruno1. cteni: Bar 1,15-22
Zalm: Zl 79
Evangelium: Lk 10,13-16
7.10.sobota 26. týdne v mezidobíPanna Maria Růžencová1. cteni: Bar 4,5-12.27-29
Zalm: Zl 69
Evangelium: Lk 10,17-24
8.10.27. neděle v mezidobísv. Simeon1. cteni: Iz 5,1-7
Zalm: ZI 80(79)
2. cteni: Flp 4,6-9
Evangelium: Mt 21,33-43
9.10.pondělí 27. týdne v mezidobísv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard1. cteni: Jon 1,1-2,1.11
Zalm: Jon 2
Evangelium: Lk 10,25-37
10.10.úterý 27. týdne v mezidobísv. Paulin1. cteni: Jon 3,1-10
Zalm: Zl 130
Evangelium: Lk 10,38-42
11.10.středa 27. týdne v mezidobísv. German1. cteni: Jon 4,1-11
Zalm: Zl 86
Evangelium: Lk 11,1-4
12.10.čtvrtek 27. týdne v mezidobísv. Radim1. cteni: Mal 3,13-20a
Zalm: Zl 1
Evangelium: Lk 11,5-13
13.10pátek 27. týdne v mezidobísv. Eduard1. cteni: Jl 1,13-15;2,1-2
Zalm: Zl 9
Evangelium: Lk 11,15-26
14.10.sobota 27. týdne v mezidobísv. Kalist I.1. cteni: Jl 4,12-21
Zalm: Zl 97
Evangelium: Lk 11,27-28
15.10.28. neděle v mezidobísv. Terezie od Ježíše1. cteni: Iz 25,6-l0a
Zalm: Zl 23 (22)
2. cteni: Flp 4,12-14.19-20
Evangelium: Mt 22,1-14
16.10.pondělí 28. týdne v mezidobísv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque1. cteni: Rim 1,1-7
Zalm: Zl 98
Evangelium: Lk 11,29-32
17.10.úterý 28. týdne v mezidobísv. Ignác Antiochijský1. cteni: Rim 1,16-25
Zalm: Zl 19
Evangelium: Lk 11,37-41
18.10.Svátek sv. Lukáše1. cteni: 2Tim 4,9-17b
Zalm: Zl 145(144)
Evangelium: Lk 10,1-9
19.10.čtvrtek 28. týdne v mezidobísv. Izák Jogues a druhové1. cteni: Rim 3,21-30a
Zalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54
20.10.pátek 28. týdne v mezidobísv. Irena1. cteni: Rim 4,1-8
Zalm: Zl 32
Evangelium: Lk 12,1-7
21.10.sobota 28. týdne v mezidobísv. Hilarion1. cteni: Rim 4,13.16-18
Zalm: Zl 105
Evangelium: Lk 12,8-12
22.10.29. neděle v mezidobísv. Marie Salome1. cteni: Iz 45,1.4-6
Zalm: Zl 96(95)
2. cteni: 1Sol 1,1-5b
Evangelium: Mt 22,15-21
23.10.pondělí 29. týdne v mezidobísv. Jan Kapistránský1. cteni: Rim 4,20-25
Zalm: Lk 1
Evangelium: Lk 12,13-21
24.10.úterý 29. týdne v mezidobísv. Antonín Maria Klaret1. cteni: Rim 5,12.15b.17-19.20b-21
Zalm: Zl 40
Evangelium: Lk 12,35-38
25.10.středa 29. týdne v mezidobísv. Kryšpín1. cteni: Rim 6,12-18
Zalm: Zl 124
Evangelium: Lk 12,39-48
26.10.čtvrtek 29. týdne v mezidobísv. Rustik1. cteni: Rim 6,19-23
Zalm: Zl 1
Evangelium: Lk 12,49-53
27.10.pátek 29. týdne v mezidobísv. Frumencius1. cteni: Rim 7,18-25a
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 12,54-59
28.10.Svátek sv. Šimona a Judy1. cteni: Ef 2,19-22
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Lk 6,12-19
29.10.30. neděle v mezidobísv. Narcis1. cteni: Ex 22,20-26
Zalm: Zl 18(17)
2. cteni: 1Sol 1,5c-10
Evangelium: Mt 22,34-40
30.10.pondělí 30. týdne v mezidobísv. Marcel1. cteni: Rim 8,12-17
Zalm: Zl 68
Evangelium: Lk 13,10-17
31.10.úterý 30. týdne v mezidobísv. Wolfgang1. cteni: Rim 8,18-25
Zalm: Zl 126
Evangelium: Lk 13,18-21

LISTOPAD

1.11.Slavnost Všech svatých1. cteni: Zj 7,2-4.9-14
Zalm: Zl 24(23)
2. cteni: 1Jan 3,1-3
Evangelium: Mt 5,1-12a
2.11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé1. cteni: Mdr 3,1-9
Zalm: Žl 116
2. cteni: Rim 8,14-23
Evangelium: Mt 25,31-46
3.11.pátek 30. týdne v mezidobísv. Martin de Porres1. cteni: Rim 9,1-5
Zalm: Zl 147B
Evangelium: Lk 14,1-6
4.11.sobota 30. týdne v mezidobísv. Karel Boromejský1. cteni: Rim 11,1-2a.11-12.25-29
Zalm: Zl 94
Evangelium: Lk 14,1.7-11
5.11.31. neděle v mezidobísv. Zachariáš a Alžběta1. cteni: Mal 1,14b-2,2b.8-10
Zalm: Zl 131(130)
2. cteni: 1Sol 2,7b-9.13
Evangelium: Mt 23,1-12
6.11.pondělí 31. týdne v mezidobísv. Leonard (Linhart)1. cteni: Rim 11,29-36
Zalm: Zl 69
Evangelium: Lk 14,12-14
7.11.úterý 31. týdne v mezidobísv. Wilibrord1. cteni: Rim 12,5-16a
Zalm: Zl 131
Evangelium: Lk 14,15-24
8.11.středa 31. týdne v mezidobísv. Gottfried (Bohumír)1. cteni: Rim 13,8-10
Zalm: Zl 112
Evangelium: Lk 14,25-33
9.11.Svátek Posvěcení lateránské baziliky1. cteni: Ez 47,1-2.8-9.12
Zalm: Zl 46(45)
2. cteni: 1Kor 3,9c-11.16-17
Evangelium: Jan 2,13-22
10.11.pátek 31. týdne v mezidobísv. Lev Veliký1. cteni: Rim 15,14-21
Zalm: Zl 98
Evangelium: Lk 16,1-8
11.11.sobota 31. týdne v mezidobísv. Martin1. cteni: Rim 16,3-9.16.22-27
Zalm: Zl 145
Evangelium: Lk 16,9-15
12.11.32. neděle v mezidobísv. Josafat1. cteni: Mdr 6,12-16
Zalm: Zl 63(62)
2. cteni: 1Sol 4,13-18
Evangelium: Mt 25,1-13
13.11.Svátek sv. Anežky České1. cteni: Kol 3,12-17
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 25,31-46
14.11.úterý 32. týdne v mezidobísv. Mikuláš Tavelič1. cteni: Mdr 2,23-3,9
Zalm: Zl 34
Evangelium: Lk 17,7-10
15.11.středa 32. týdne v mezidobísv. Albert Veliký1. cteni: Mdr 6,1-11
Zalm: Zl 82
Evangelium: Lk 17,11-19
16.11.čtvrtek 32. týdne v mezidobísv. Markéta Skotská1. cteni: Mdr 7,22-8,1
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 17,20-25
17.11.pátek 32. týdne v mezidobísv. Alžběta Uherská1. cteni: Mdr 13,1-9
Zalm: Zl 19
Evangelium: Lk 17,26-37
18.11.sobota 32. týdne v mezidobíPosvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla1. cteni: Mdr 18,14-16;19,6-9
Zalm: Zl 105
Evangelium: Lk 18,1-8
19.11.33. neděle v mezidobísv. Mechtilda1. cteni: Pr 31,10-13.19-20.30-31
Zalm: Zl 128 (127)
2. cteni: 1Sol 5,1-6
Evangelium: Mt 25,14-30
20.11.pondělí 33. týdne v mezidobísv. Felix z Valois1. cteni: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Zalm: Zl 119
Evangelium: Lk 18,35-43
21.11.úterý 33. týdne v mezidobíZasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě1. cteni: 2Mak 6,18-31
Zalm: Zl 3
Evangelium: Lk 19,1-10
22.11.středa 33. týdne v mezidobísv. Cecílie1. cteni: 2Mak 7,1.20-31
Zalm: Zl 17
Evangelium: Lk 19,11-28
23.11.čtvrtek 33. týdne v mezidobísv. Klement I.1. cteni: 1Mak 2,15-29
Zalm: Zl 50
Evangelium: Lk 19,41-44
24.11.pátek 33. týdne v mezidobísv. Ondřej Dung-Lac a druhové1. cteni: 1Mak 4,36-37.52-59
Zalm: 1Kron 29
Evangelium: Lk 19,45-48
25.11.sobota 33. týdne v mezidobísv. Kateřina1. cteni: 1Mak 6,1-13
Zalm: Zl 9
Evangelium: Lk 20,27-40
26.11.Slavnost Ježíše Krista Králesv. Silvestr1. cteni: Ez 34,11-12.15-17
Zalm: Zl 23(22)
2. cteni: 1Kor 15,20-26.28
Evangelium: Mt 25,31-46
27.11.pondělí 34. týdne v mezidobísv. Virgil1. cteni: Dan 1,1-6.8-20
Zalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,1-4
28.11.úterý 34. týdne v mezidobísv. Mansuet (Miloslav)1. cteni: Dan 2,31-45
Zalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,5-11
29.11.středa 34. týdne v mezidobí sv. Saturnin1. cteni: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Zalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,12-19
30.11.Svátek sv. Ondřeje1. cteni: Rim 10,9-18
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 4,18-22

PROSINEC

1.12.pátek 34. týdne v mezidobísv. Edmund Kampián1. cteni: Dan 7,2-14
Zalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,29-33
2.12.sobota 34. týdne v mezidobísv. Bibiána1. cteni: Dan 7,15-27
Zalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,34-36
3.12.1. neděle adventnísv. František Xaverský1. cteni: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7
Zalm: Zl 80(79)
2. cteni: 1Kor 1,3-9
Evangelium: Mk 13,33-37
4.12.pondělí 1. adventního týdnesv. Jan Damašský, sv. Barbora1. cteni: Iz 2,1-5
Zalm: Zl 122
Evangelium: Mt 8,5-11
5.12.úterý 1. adventního týdnesv. Sába1. cteni: Iz 11,1-10
Zalm: Zl 72
Evangelium: Lk 10,21-24
6.12.středa 1. adventního týdnesv. Mikuláš1. cteni: Iz 25,6-10a
Zalm: Zl 23
Evangelium: Mt 15,29-37
7.12.čtvrtek 1. adventního týdnesv. Ambrož1. cteni: Iz 26,1-6
Zalm: Zl 118
Evangelium: Mt 7,21.24-27
8.12.Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu1. cteni: Gn 3,9-15.20
Zalm: Zl 98(97)
2. cteni: Ef 1,3-6.11-12
Evangelium: Lk 1,26-38
9.12.sobota 1. adventního týdnesv. Valerie1. cteni: Iz 30,19-21.23-26
Zalm: Zl 147
Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8
10.12.2. neděle adventnísv. Julie a Eulálie1. cteni: Iz 40,1-5.9-11
Zalm: Zl 85(84)
2. cteni: 2Petr 3,8-14
Evangelium: Mk 1,1-8
11.12.pondělí 2. adventního týdnesv. Damas I. (Hostivít)1. cteni: Iz 35,1-10
Zalm: Zl 85
Evangelium: Lk 5,17-26
12.12.úterý 2. adventního týdnePanna Maria Guadalupská1. cteni: Iz 40,1-11
Zalm: Zl 96
Evangelium: Mt 18,12-14
13.12.středa 2. adventního týdnesv. Lucie (Světluše)1. cteni: Iz 40,25-31
Zalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,28-30
14.12.čtvrtek 2. adventního týdnesv. Jan od Kříže1. cteni: Iz 41,13-20
Zalm: Zl 145
Evangelium: Mt 11,11-15
15.12.pátek 2. adventního týdnesv. Valerián1. cteni: Iz 48,17-19
Zalm: Zl 1
Evangelium: Mt 11,16-19
16.12.sobota 2. adventního týdnesv. Adelhaida (Adéla)1. cteni: Sir 48,1-4.9-11
Zalm: Zl 80
Evangelium: Mt 17,10-13
17.12.3. neděle adventnísv. Lazar1. cteni: Iz 61,1-2a.10-11
Zalm: Lk 1,46-48a.48b-50.53-54
2. cteni: 1Sol 5,16-24
Evangelium: Jan 1,6-8.19-28
18.12.sv. Rufus a Zosim1. cteni: Jer 23,5-8
Zalm: Zl 72
Evangelium: Mt 1,18-24
19.12.bl. Urban1. cteni: Sd 13,2-7.24-25a
Zalm: Zl 71
Evangelium: Lk 1,5-25
20.12.sv. Dominik Siloský1. cteni: Iz 7,10-14
Zalm: Zl 24
Evangelium: Lk 1,26-38
21.12.sv. Petr Kanisius1. cteni: Pis 2,8-14
Zalm: Zl 33
Evangelium: Lk 1,39-45
22.12.sv. Servul1. cteni: 1Sam 1,24-28
Zalm: 1Sam 2
Evangelium: Lk 1,46-56
23.12.sv. Jan Kentský1. cteni: Mal 3,1-4.23-24
Zalm: Zl 25
Evangelium: Lk 1,57-66
24.12.4. neděle adventníŠtědrý den1. cteni: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Zalm: Zl 89(88)
2. cteni: Rim 16,25-27
Evangelium: Lk 1,26-38
25.12.Slavnost Narození PáněSlavnost Narození Páně1. cteni: Iz 9,1-3.5-6
Zalm: Zl 96
2. cteni: Tit 2,11-14
Evangelium: Lk 2,1-14
26.12.Svátek sv. Štěpánasv. Štěpán1. cteni: Sk 6,8-10;7,54-60
Zalm: Zl 31(30)
Evangelium: Mt 10,17-22
27.12.Svátek sv. Jana Evangelistysv. Jan Evangelista1. cteni: 1Jan 1,1-4
Zalm: Zl 97(96)
Evangelium: Jan 20,2-8
28.12.Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníkůsv. Betlémské děti, mučedníci1. cteni: 1Jan 1,5-2,2
Zalm: Zl 124(123)
Evangelium: Mt 2,13-18
29.12.sv. Tomáš Becket1. cteni: 1Jan 2,3-11
Zalm: Zl 96
Evangelium: Lk 2,22-35
30.12.sv. Evžen1. cteni: 1Jan 2,12-17
Zalm: Zl 96
Evangelium: Lk 2,36-40
31.12.Svátek Svaté rodinysv. Silvestr1. cteni: Gn 15,1-6;21,1-3
Zalm: Zl 105(104)
2. cteni: Zid 11,8.11-12.17-19
Evangelium: Lk 2,22-40
Zpět nahoru