Dožínky
Pohádkový les
Letní tábor "Slezská Harta"
Koncert schol
1. svaté přijímání
Biřmování 2012