Sv. Miluláš
Misijní neděle
Dožínky
Pohádkový les
Medžugorje
Turnaj ministrantů
Hurá prázdniny
Boží Tělo
1. svaté přijímání
Májová u kapličky na Buřově
Májová "Misionáři"
Maškarní karneval