Svatý Mikuláš - Prostřední Bečva
Páteční setkávání misionářů sv. Zdislavy
Svatý Mikuláš
Koncert schol
Misijní neděle
Dožínky
Pohádkový les
Slezská Harta
Tábor v Rajnochovicích
Turnaj ministrantů
Pouť "Turzovka"
Májová pobožnost u Janíčků
Májová pobožnost u kapličky "Pod Kání"
1. svaté přijímání
Pouť do Zašové
Florbalový turnaj
Mše svatá ke sv. Floriánu za hasiče
Postní doba u sv. Zdislavy
První svaté přijímání
Ministranti na Turzovce
Dětský karneval - Prostřední Bečva
Tříkrálová sbírka Prostřední Bečva
Zpívání dětí u jesliček
Tříkrálová sbírka Hutisko-Solanec