Svatý Mikuláš
Divadelní představení "Patero pokušení"
Oblastní večeřadlo - Prostřední Bečva 2006
Misijní neděle - Prostřední Bečva
Biřmování 2006
Pobožnost u Červeného kříže
Oblastní večeřadlo - Karolinka
Dožínky 2006
Oblastni večeřadlo - Soláň
Pohádkový les 2006
Oblastní večeřadlo - Staré Zubří 2006
Pouť na Radhošti 2006
Oblastní večeřadlo - Hutisko-Solanec
Májová u kapličky 2006
Křížová cesta 2006
Stavění soch 2006
Vánoce 2005